Bakgrunn og aktiviteter

Dosent ved studieprogram for bachelorutdanning i fysioterapi og master i aktivitet og bevegelse. Spesialist i idrettsfysioterapi ved Rosenborgklinikken.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner