course-details-portlet

MUSP4533 - Orgelkunnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i orgelets tekniske oppbygning og virkemåte samt en gjennomgang av den europeiske orgelhistorien.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

  • har kunnskap om den europeiske orgelhistorie
  • har kunnskap om orgellitteraturens tilknytning til ulike orgeltyper
  • har kunnskap om orgelets oppbygning og virkemåte

Ferdigheter:

Kandidaten

  • kan utføre enkel feilretting og stemming av orgel

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning - 2 timer pr. uke i 20 uker.

Obligatoriske aktiviteter

  • Kurs i orgelkunnskap B
  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning

Mer om vurdering

Skriftlig oppgave. Omfang: 12-15 A4-sider, linjeavstand 1.5, 12 pkt skrift. Illustrasjoner og tabeller kommer i tillegg. Studenten starter arbeidet med oppgaven i oktober, og leverer den i mai.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Musikk, utøvende (BMUSP)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Utøvende musikkfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU