course-details-portlet

MUSV3135 - Orgelet som tidsbilde og samfunnsspeil

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Orgelet er et av de eldste instrumentene vi kjenner. Orgelhistorien er en fortelling om et musikkinstrument med både en statisk og dynamisk side. Helt fra antikken og fram til vår egen tid har det bestått av de samme hovedkomponentene og prinsipper for tone og klang. Men samtidig har instrumentet i løpet av sine mer enn 2200 år gjennomgått evolusjon og endring i takt med ulike estetiske, religiøse, politiske og sosiale forhold i samfunnet. Et særlig kjennetegn for orgelets egenart er instrumentets interaksjon med den teknologiske utviklingen. Dette emnet tar for seg hvordan orgelets tekniske og klanglige utvikling kan betraktes og forstås i et kontekstuelt perspektiv. Oppmerksomheten rettes hovedsakelig mot instrumentets flerfaglige natur, der håndverk, kunst og vitenskap har smeltet sammen til en skapende syntese. Temaer knyttet til forholdet mellom kunst og teologi blir berørt, og orgelets rolle i både sakral og sekulær sammenheng blir gjennomgått. Gjennom nærstudier av konkrete instrumenter diskuteres tanken om orgelet som klanglig og visuelt tidsbilde og samfunnsspeil.

Læringsutbytte

Kunnskap: En kandidat som har fullført kvalifikasjonen i emnet MUSV3135 - har fordypet kunnskap om orgelets rolle i sakral og sekulær kontekst. - har fordypet kunnskap om orgelets flerfaglige natur. - har fordypet kunnskap om orgelet interaksjon med estetiske, religiøse, politiske og sosiale forhold i samfunnet. Ferdigheter: En kandidat som har fullført kvalifikasjonen i emnet MUSV3135 - kan formulere sin kunnskap på en overbevisende måte i både skriftlig og muntlig form. - kan gjøre egne, selvstendige refleksjoner på grunnlag av og i forlengelsen av den tilegnede kunnskapen. - kan anvende den tilegnede kunnskapen på materiale som for kandidaten er nytt og ukjent. - kan videreutvikle sin utøvelse på det feltet fordypningen dekker.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar.

Mer om vurdering

3 dagers hjemmeeksamen på ca. 15 sider (ca. 6000 ord).Ved stryk tas hele vurderingen på nytt.

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et av bachelor- eller masterprogrammene i musikkvitenskap, musikkteknologi eller utøvende musikk.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkhistorie
  • Musikkvitenskap
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU