Bakgrunn og aktiviteter

Håkon Tjelmeland er professor ved Institutt for matematiske fag. Han tilhører Gruppen for statistikk. Tjelmeland er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk, og har en doktorgrad i statistikk, begge fra NTNU.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner