course-details-portlet

MDV6004 - Forskningsbiobanking

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet tilbyr en overordnet gjennomgang av viktige problemstillinger innen fagområdet forskningsbiobanking. Du vil lære mer om innsamling og bruk av biologisk materiale og helsedata, etablering og organisering av biobankaktivitet, relevante definisjoner av biobanker, og de aktuelle lover som regulerer biobankvirksomhet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal deltakeren kunne:

 • redegjøre for ulike tilnærminger for innsamling og bruk av biologisk materiale og helsedata til forskning
 • redegjøre for organisering av forskningsbiobank, samt hva som ligger i begrepet "biobank"
 • redegjøre for hvilke lovreguleringer som påvirker biobankene
 • redegjøre for etiske- og personvernrelaterte utfordringer som forskning på humant biologisk materiale initierer, og hvordan disse er adressert gjennom biobankenes praksis
 • redegjøre for egen virksomhet sin håndtering av biobanking på bakgrunn av en praktisk og teoretisk tilnærming til fagfeltet

Etter fullført emne skal deltakeren kunne ta ansvar for planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt med bruk av humant biologisk materiale og helsedata.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. All undervisning foregår på norsk. Emnet er samlings- og nettbasert.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte på samlinger 100%
 • Faglig veiledning - gruppebasert
 • Fordypningsoppgave - gruppebasert

Mer om vurdering

Individuell muntlig eksamen i gruppe hvor kandidaten forsvarer fordypningsoppgaven og svarer på spørsmål om tematikk fra pensum.

Det holdes to samlinger med obligatorisk oppmøte på til sammen fire dager, der den første går over tre dager. Etter første samling gjennomføres et gruppebasert prosjektarbeid. Kandidatene skal levere en skriftlig gruppebasert fordypningsoppgave. Denne oppgaven danner sammen med pensumlitteratur grunnlaget for muntlig eksamen. Det er krav om faglig veiledning på oppgaven før den kan leveres inn.

Dersom eksamen ikke bestås må emnet tas på nytt i sin helhet.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisin - etter- og videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang. Søkere som ikke fyller kravet om 180 studiepoeng, kan bli individuelt vurdert på bakgrunn av realkompetanse. Dokumentasjon lastes opp når du søker. Du kan laste opp dette fram til søknadsfristen går ut.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MOL3009 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Molekylærmedisin
 • Klinisk medisin
 • Samfunnsmedisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU