Bakgrunn og aktiviteter

Guomin Ji er førsteamanuensis i konstruksjonsteknikk ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk, Fakultet for ingeniørvitenskap, NTNU Gjøvik.

Han er forsker med bred bakgrunn innen sivil ingenering, olje og gass, havvind og fiskeoppdrett, spesialisert i bærekraftige og miljøvennlige konstruksjonsmaterialer, slanke strukturer til havs (stigerør og kraftkabel), avansert dynamisk analyse av strukturer (utmattelsesliv vurdering), kombinert optimaliseringsdesign og livssyklusanalyse, og numerisk simulering og digital tvilling av konstruksjon. Før han begynte i NTNU, var han senior forsker ved SINTEF Ocean, Norge. Guomin har en doktorgrad i konstruksjonsteknikk spesialisert i intergrity av massiv betongkonstruksjon (2008), og master i sivilingeniør (1997).

Profesjonelle aktiviteter

 • Medlem av Forum for Trekonstruksjoner (From 2020)
 • Medlem av FIB (The International Federation for Structural Concrete, fra 2020)
 • Medlemsgruppe (Østfold) i Norsk Betongforening (Fra 2019)
 • Vitenskapskomiteemedlem, FIB International Congress 2022, June 2022
 • Topic Co-Organizer for “Fracture and Fatigue”, 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2015), ASME
 • Session Co-Chairman for “Computational Models”, 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2015), ASME
 • Session Co-Chairman for “Flexibles”, 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE 2016), ASME
 • Reviewer and editorial arbeid for International Journal
  • Marine Structures
  • Ocean Engineering
  • Construction and building materials
  • Sustainability

Arbeidserfaring

 • 09.2020 -               Førsteamanuensis, NTNU, Gjøvik
 • 05.2019 - 09.2020 førsteamanuensis, Høgskole i Østfold
 • 01.2017 - 05.2019 Seniorforsker, SINTEF Ocean
 • 08.2014 - 01.2017 Seniorforsker, MARINTEK
 • 01.2006 - 08.2014 Forsker, MARINTEK

Undervisning

  Bachelor (NTNU)

 • TEK2001 Elementmetode
 • BYGG2250 - Mekanikk 2

  Bachelor (Østfold University College)

 • IRB22019 Konstruksjonsteknikk 2 (Betong, stål and tre konstruksjon)
 • IRB33019 Konstruksjonsteknikk 3 (Avansert betong, stål and tre konstruksjon)

Forskningsprosjekter

 • Dr. ing. Steinar Trygstad AS, Økonomisk og miljøvennlig betong med fiberarmering, finansiering fra Innovasjon Norge, 2019-2020
 • Joint Industry Project: Dynamic response of pipelines on the seabed, Multi client, 2017-2019, (project leader for two sub-tasks)
 • Umbilical JIP – Phase III, WP1.1 Multi client, 2014-2015 (project leader for sub-task)
 • JIP on Safe and Cost Effective Operation of Flexible Pipes, Multi client, 2012-2014 (Project leader for sub-task)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Ji, Guomin; Li, Lanjing; Ong, Muk Chen. (2017) On-Bottom Stability Analysis of Subsea Pipelines Under Combined Irregular Waves and Currents. ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 5B: Pipelines, Risers, and Subsea Systems.
 • Agusta, Arifian; Ji, Guomin; Sævik, Svein. (2016) Non-Linear Clay Soil Model for Lateral Pipe-Soil Interaction. ASME 2016 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 5: Pipelines, Risers, and Subsea Systems.
 • Ji, Guomin; Karimirad, Madjid; Klæbo, Frank; Irgens, Per-Christian. (2016) Integrity Assessment of Hot Bolting Tool. ASME 2016 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 3: Structures, Safety and Reliability.
 • Ji, Guomin; Li, Lanjing; Ong, Muk Chen. (2016) A Comparison of Simplified Engineering and FEM Methods for On-Bottom Stability Analysis of Subsea Pipelines. ASME 2016 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 1: Offshore Technology; Offshore Geotechnics.
 • Pakozdi, Csaba; Östman, Anders Lennart; Ji, Guomin; Stansberg, Carl Trygve; Reum, Ola; Ovrebo, Stig; Vestbøstad, Tone Margrete Gran; Sorvaag, Christian; Ersland, Jon. (2016) Estimation of Wave Loads due to Green Water Events in 10000-Year Conditions on a TLP Deck Structure. ASME 2016 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 1: Offshore Technology; Offshore Geotechnics.
 • Ji, Guomin; Berchiche, Nabila; Fouques, Sébastien; Sauder, Thomas Michel; Reinholdtsen, Svein-Arne. (2015) Structural integrity assessment of a free-fall lifeboat launched from an FPSO. ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 3: Structures, Safety and Reliability.
 • Zhou, Chongyao; Sævik, Svein; Ye, Naiquan; Ji, Guomin. (2015) Effect of lay angle of anti-buckling tape on lateral buckling behavior of tensile armors. Proceedings ASME 2015 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering Volume 5A: Pipeline and Riser Technology.
 • Ji, Guomin; Leira, Bernt Johan; Sævik, Svein; Klæbo, Frank; Axelsson, Gunnar; Fergestad, Dag. (2014) Integrity assessment of damaged flexible pipe cross-sections. 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic EngineeringVolume 6B: Pipeline and Riser Technology.
 • Sævik, Svein; Ji, Guomin. (2014) Differential equation for evaluating transverse buckling behavior of tensile armour wires. 33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic EngineeringVolume 6B: Pipeline and Riser Technology.
 • Bjøntegaard, Øyvind; Sellevold, Erik Johan; Kanstad, Terje; Ji, Guomin. (2005) Deformation Properties and Crack Sensitivity in Young Concrete: Experience from a 4-year Norwegian R&D project. Proceedings Nordic Concrete Research Meeting, Sandefjord, Norway 2005.
 • Ji, Guomin; Bjøntegaard, Øyvind; Kanstad, Terje. (2005) Finite Element Analysis and Material Modelling of Concrete Structures in the Hardening Phase. Proceedings Nordic Concrete Research Meeting, Sandefjord, Norway 2005.
 • Bjøntegaard, Øyvind; Sellevold, Erik Johan; Kanstad, Terje; Ji, Guomin. (1993) Deformation properties and crack sensitivity in young concrete: Experience and guidelines from a 4-year Norwegian R&D project. Nordic concrete research ; 12.