course-details-portlet

MD4061 - Medisin - semester 3C - Samfunns- og allmennmedisin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer G

Faglig innhold

Semester 3C er hovedsakelig viet allmenn-, miljø- og samfunnsmedisin. I løpet av semesteret skal studentene videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innen medisinske atferdsfag og lege-pasient-kommunikasjon, miljømedisin, epidemiologi og medisinsk statistikk, samt klinisk beslutningslære, og sette dette inn i en praktisk/klinisk ramme. Dessuten skal studentene tilegne seg nytt stoff innen yrkesfagene allmennmedisin, anvendt samfunnsmedisin og arbeidsmedisin, samt emnefagene miljømedisin, sosialmedisin, forebyggende medisin, geriatri/eldreomsorg, helsetjenesteadministrasjon, helsetjenesteøkonomi og sosial ulikhet i helse, kvinnehelse, samt utvalgte emner innen medisinsk historie, etikk og rettsmedisin.

Sentralt i semesteret står seks ukers praksis i primærhelsetjenesten..

Læringsutbytte

Læringsutbytte er definert i læringsutbyttebeskrivelser som ligger i læringsutbyttedatabasen.

Læringsformer og aktiviteter

 • Praksis i primærhelsetjenesten, inkludert legevakt
 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Klinikker
 • Innleveringer
 • Gruppeoppgave

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent praksis i primærhelsetjenesten
 • Godkjent samfunnsmedisinske oppgaver
 • Godkjent allmennmedisinsk oppgave

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter

Obligatorisk aktivitet vurderes til godkjent eller ikke godkjent og består av følgende tre komponenter.

 1. Godkjent praksis i primærhelsetjenesten (6 uker)
 2. Godkjent samfunnsmedisinske oppgaver
 3. Godkjent allmennmedisinsk oppgave

Det er tillatt med maksimalt 15 % ulegitimert fravær fra praksis.

Studenter med godkjent obligatorisk aktivitet trenger ikke gjennomføre dette på nytt ved eventuelt gjentak av eksamen.

Eksamen

Eksamen i emnet består av en skriftlig vurdering.

 1. Skriftlig eksamen, 6 timer

Skriftlig eksamen inkluderer fagområder undervist i emnene MD4053 og MD4061. I tillegg kan inntil 1/3 av eksamens totale vekt kan utgjøres av stoff fra tidligere semestre.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett CMED. Bestått femte studieår på profesjonsstudiet i medisin (MD4051 og MD4053).

Godkjent studentlisens.

Kursmateriell

Informasjon og læremidler vil finnes på emnets side på Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Klinisk medisin
 • Samfunnsmedisin
 • Medisin
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Fakultet for medisin og helsevitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 G INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 G INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU