course-details-portlet

MD4061 - Medisin - semester IIIC

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer G

Faglig innhold

Semester IIIC er hovedsakelig viet allmenn-, miljø- og samfunnsmedisin. I løpet av semesteret skal studentene videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innen medisinske atferdsfag og lege-pasient-kommunikasjon, miljømedisin, epidemiologi og medisinsk statistikk, samt klinisk beslutningslære, og sette dette inn i en praktisk/klinisk ramme. Dessuten skal studentene tilegne seg nytt stoff innen yrkesfagene allmennmedisin, anvendt samfunnsmedisin og arbeidsmedisin, samt emnefagene miljømedisin, sosialmedisin, forebyggende medisin, geriatri/eldreomsorg, helsetjenesteadministrasjon, helsetjenesteøkonomi og sosial ulikhet i helse, kvinnehelse, samt utvalgte emner innen medisinsk historie, etikk og rettsmedisin.

Sentralt i semesteret står seks ukers praksis i primærhelsetjenesten..

Læringsutbytte

Læringsutbytte er definert i læringsutbyttebeskrivelser som ligger i læringsutbyttedatabasen.

Læringsformer og aktiviteter

 • Praksis i primærhelsetjenesten
 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Klinikker
 • Innleveringer
 • Gruppeoppgave

Ved obligatorisk aktivitet er det tillatt med maksimalt 15 % ulegitimert fravær fra denne undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjent praksis i primærhelsetjenesten
 • Godkjent samfunnsmedisinske oppgaver
 • Godkjent allmennmedisinsk oppgave

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen inkluderer fagområder undervist i emnene MD4053 og MD4061. I tillegg kan inntil 1/3 av eksamens totale vekt kan utgjøres av stoff fra tidligere semestre.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Medisinstudiet (CMED)

Forkunnskapskrav

Studierett CMED. Bestått femte studieår på medisinstudiet (MD4051 og MD4053).

Kursmateriell

Informasjon og læremidler vil finnes på emnets side på Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Klinisk medisin
 • Samfunnsmedisin
 • Medisin
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 G 16.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 9
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 36
SL271 Sluppenvegen 14 1
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 77
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 G 16.02.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU