Bakgrunn og aktiviteter

Gunnar Taraldsen er professor ved Institutt for matematiske fag. Hans nåværende forskningsinteresse fokuserer på de grunnleggende prinsippene for statistisk inferens, inkludert kvantesannsynlighet, kunstig intelligens og maskinlæring. Målet er å videreutvikle og forene grunnlaget for statistiske slutninger, muliggjøre objektiv og reproduserbar vitenskapelig læring, og å utvikle analytiske-, numeriske- og grafiske-metoder for dataanalyse.

Tidligere forskning inkluderer kvantemekanikk, matematisk fysikk, måleteori, sannsynlighet, medisinsk ultralyd, ikke-lineær bølgeutbredelse, numerisk akustikk, medisinsk statistikk, utendørs lydutbredelse, samfunnsstøyplage, akustisk støykartlegging, undervannslokalisering, undervannsbølgeutbredelse og sfæriske mikrofon konfigurasjoner.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner