Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Fornes, Gunn; Bakken, Anne. (2006) Reell brukermedvirkning - en styrings- og ledelsesutfordring?. Skolepsykologi. vol. 41 (2).

Rapport/avhandling

  • Fornes, Gunn; Bakken, Anne Kjersti. (2004) Brukermedvirkning og ledelse : en studie av: forutsetninger for institusjonalisering av brukermedvirkning og utfordringer for styring og ledelse i statlig spesialpedagogisk støttesystem(Statped). 2004.