Bakgrunn og aktiviteter

GRO LAUVLAND (f. 1962) er utdannet arkitekt, og hun disputerte med avhandlingen Verk og vilkår. Christian Norberg-Schulz´ stedsteori i et arkitekturfilosofisk perspektiv i 2007. Ved siden av å tegne møbler og skrive om arkitektur og billedkunst, underviser hun i dag som førsteamanuensis II ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. I tillegg har hun blant annet undervist ved Kunsthøgskolen i Oslo. Lauvland er medlem av Norske arkitekters Landsforbund og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Lauvland, Gro. (2011) Arkitekturfaglig overflate og dybde - om å flytte Nasjonalgalleriets kunst til Vestbanen. Utflukt. vol. 3.
 • Lauvland, Gro. (2009) Arkitektur som skohorn - en anmeldelse av regjeringens nettsted www.stedsutvikling.no. Arkitektur N. vol. 04.

Kunstneriske produksjoner

 • Lauvland, Gro. (2011) romfiskmøbler. Aftenposten, OSLO. 2011.

Bøker

 • Lauvland, Gro. (2020) Fellesskapets arkitektur - opprør! Christian Norberg-Schulz som arkitekt og stedstenker (2020). Abstrakt forlag. 2020. ISBN 978-82-7935-402-4.
 • Lauvland, Gro; Aasen, Elisabeth; Lorentzen, Ragnvald Bing; Markussen, Gunda; Næss, Inger Welhaven; Sandel, Cora; Stabell, Bjarne; Stendebakken, Mari Oline Giske. (2017) Må Ruseløkka skole rives?. 2017. ISBN 978-82-303-3590-1.
 • Lauvland, Gro; Elisabeth, Aasen. (2017) Må Ruseløkka skole rives?. 2017. ISBN 978-82-303-3590-1.
 • Lauvland, Gro. (2010) Individrettet, søkende, poetisk. Pax Forlag. 2010. ISBN 9788253033457.
 • Sandal, Margunn; Lauvland, Gro. (2010) "Grace Construction" i Hanne Ekkeren, "Bispelokket", utgitt i forbindelse med utstillingen: "Bispelokket - Rom til overs". 2010. ISBN 978-82-303-1547-7.
 • Lauvland, Gro; Ellefsen, Karl Otto; Hvattum, Mari. (2009) An Eye for Place. Christian Norberg-Schulz: Architect, Historian and Editor. Akademisk Publisering. 2009. ISBN 978-82-8152-032-5.
 • Lauvland, Gro; Ellefsen, Karl Otto; Hvattum, Mari. (2009) An Eye for Place: Christian Norberg-Schulz as Architect, Historian and Editor. Akademisk Publisering. 2009. ISBN 9788281520325.

Del av bok/rapport

 • Lauvland, Gro. (2020) Lys, sted og arkitektur. Fellesskapets arkitektur - opprør! Christian Norberg-Schulz som arkitekt og stedstenker (2020).
 • Lauvland, Gro; Sandal, Margunn. (2017) Det bygde Ordet og korsets tale. Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen.
 • Lauvland, Gro. (2015) The "Recurrence" of the Baroque in Architectural Culture: Giedion and Norberg-Schulz´s Approaches to Constancy and Change. The Baroque in Architectural Culture, 1880-1980.
 • Lauvland, Gro. (2012) The "Recurrence" of the Baroque in Architecture: Giedion and Norberg-Schulz´s Different Approaches to Constancy and Change. Proceedings of the 2nd International Conference of the European Architectural History Network.
 • Lauvland, Gro. (2009) Foreword. An Eye for Place. Christian Norberg-Schulz: Architect, Historian and Editor.
 • Lauvland, Gro. (2009) Outer Works - Conversation with one of Christian Norberg-Schulz´s publishers. An Eye for Place. Christian Norberg-Schulz: Architect, Historian and Editor.
 • Lauvland, Gro. (2009) Place and the Importance of Praxis. An Eye for Place. Christian Norberg-Schulz: Architect, Historian and Editor.

Rapport/avhandling

 • Lauvland, Gro. (2012) Proceedings of the 2nd International Conference of the European Architectural History Network. Koninklijke vlaamse academie van Belgie voor Wetenschappen en kunsten. 2012. ISBN 9789065691026.
 • Lauvland, Gro. (2007) Verk og vilkår : Christian Norberg-Schulz' stedsteori i et arkitekturfilosofisk perspektiv. 2007. ISBN 9788254702109.