Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stilling

Jeg har arbeidet som forsker ved RKBU Midt-Norge siden 2013.

Min forskning er særlig knyttet til det statlige barnevernet, men i de senere årene har jeg også bidratt i prosjekter som omhandler kommunalt barnevern. Jeg er særlig interessert i barn og unge i barnevernet, og jeg undersøker derfor temaer som kan være sentrale i deres liv som for eksempel medvirkning, fritid, vennerelasjoner/vennskap og skole. Jeg har også gjennomført studier som ser nærmere på erfaringer med bruk av tvang i barneverninstitusjoner, og  jeg har gjort et lengre feltarbeid for å komme tett på livet i en barneverninstitusjon.

 

Temagruppe        

Folkehelse og kommunale tjenester

 

Bakgrunn

- Cand.polit med hovedfag i sosialantropologi (2001) 

- Vitenskapelig assistent ved RBUP Midt-Norge (2005) 

- Forskningsassistent ved NTNU Samfunnsforskning AS avdeling Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge (2006-2007)

- Forsker ved NTNU Samfunnsforskning AS avdeling Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge (2007-2012) 

- Ble vurdert og gitt opprykk til seniorforsker (Forsker II) på bakgrunn av mine samlede vitenskapelige arbeider (2012)

- Forsker II ved NTNU Samfunnsforskning, avdeling Mangfold og inkludering (2019-2020)

Faglige interesser

- Kvalitativ forskning

- Statlig og kommunalt barnevern

- Barn og unge i barnevernet og i møte med hjelpetjenester

- Sentrale fenomener/temaer i barn og unges hverdag i forbindelse med botid i barneverninstitusjon - medvirkning, tvang, sosialt liv, fritid, vennskap, skole

- Ansatte i barnevernet - hvordan de arbeider og møter barn/unge/familier/foreldre 

 

Pågående prosjekter/tjenestestøtte

- Sosialt liv og samhandling i barneverninstitusjon

- Ungdoms erfaringer med skole og opplæringstilbud ved opphold i barneverninstitusjon

- Barnevernets undersøkelsesarbeid - fra bekymring til beslutning

 

Undervisning

- Emneansvar for MDV6200 - Relasjon og medvirkning

- Underviser på masteremnet MDV6200

- Veileder for masterstudenter  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Almklov, Petter Grytten; Ulset, Gro; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth. (2017) Standardisering og måling i barnevernet. Trangen til å telle. Objektivering, måling og standardisering som samfunnspraksis.
  • Tjelflaat, Torill; Ulset, Gro. (2007) Children's Participation in Everyday Life in Residential Care. Promoting competence in children and families: Scientific perspectives on resilience and vulnerability.

Rapport/avhandling