Bakgrunn og aktiviteter

Nåværende stillinger

Forsker ved RKBU Midt-Norge, IPH, NTNU 

Forsker 2 NTNU Samfunnsforskning, Mangfold og inkludering 

Bakgrunn

- Cand.polit med hovedfag i sosialantropologi (2001) 

- Vitenskapelig assistent ved RBUP Midt-Norge (2005) 

- Forskningsassistent ved NTNU Samfunnsforskning AS avdeling Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge (2006-2007)

- Forsker ved NTNU Samfunnsforskning AS avdeling Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge (2007-2012) 

- Vurdert og gitt opprykk til seniorforsker/forsker II på bakgrunn av samlede vitenskapelige arbeider (2012)

- Forsker II ved NTNU Samfunnsforskning, avdeling Mangfold og inkludering (2019- )

Faglige interesser

- Kvalitativ forskning

- Statlig og kommunalt barnevern

- Barn og unge i barnevernet og i møte med hjelpetjenester

- Sentrale fenomener/temaer i barn og unges hverdag i forbindelse med botid i barneverninstitusjon - medvirkning, tvang, sosialt liv, fritid, vennskap, skole

- Ansatte i barnevernet - hvordan de arbeider og møter barn/unge/familier/foreldre 

Pågående prosjekter

- Evaluering av helsesatsingen i barnevernet 

- Integrerte institusjonstilbud - oppfølgingsstudie av mytt integrert institusjonstilbud mellom barnevern og helse

- Fattigdom, barnas omsorgsbetingelser og levekår - Barnevernets ansvar? Om barnevernets arbeid med barn og familier som lever med vedvarende lav sosiøkonomisk status

- Virkning av hjelpetiltak i barnevernet

- Forskning på spesialiserte hjelpetiltak i statlig barnevern

- Følgeevaluering av barnevernsreformen

Pågående veiledning 

Hovedveileder for to masterstudenter og biveileder for én masterstudent

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Almklov, Petter Grytten; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Ulset, Gro. (2021) Paper trails and procedures in child welfare services. A cultural logic in a professional context. Objectification and Standardization On the Limits and Effects of Ritually Fixing and Measuring Life.
  • Kojan, Bente Heggem; Storhaug, Anita S.; Paulsen, Veronika; Ulset, Gro; Fævelen, Malin; Thrana, Hilde Marie; Øverland, Mari Bore; Lichtwarck, Willy; Halvorsen, Thomas; Anthun, Kjartan Sarheim; Kaasbøll, Jannike; Fauske, Halvor. (2021) Anbefalinger for barnevernets arbeid med familier som erfarer sosioøkonomiske vansker. Barnevern og sosioøkonomisk ulikhet – sammenhenger, forståelser og ansvar.
  • Almklov, Petter Grytten; Ulset, Gro; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth. (2017) Standardisering og måling i barnevernet. Trangen til å telle. Objektivering, måling og standardisering som samfunnspraksis.
  • Tjelflaat, Torill; Ulset, Gro. (2007) Children's Participation in Everyday Life in Residential Care. Promoting competence in children and families: Scientific perspectives on resilience and vulnerability.

Rapport/avhandling