Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Fjelldal, Bjørnar; Nafstad, Sjur Messel; Klæboe, Gro. (2014) Optimal day-ahead electricity market bidding considering different ancillary services. 11th International Conference on the European Energy Market (EEM).
  • Rudlang, Erik Brendbekken; Tjeransen, Carl Fredrik; Fleten, Stein-Erik; Klæboe, Gro. (2014) Value of price dependent bidding for thermal power producers. European Energy Markets (EEM 14) Conference.
  • Klæboe, Gro; Fosso, Olav B. (2013) Optimal bidding in sequential physical markets – a literature review and framework discussion. 2013 IEEE Grenoble PowerTech.
  • Klæboe, Gro. (2011) On the Gains of Stochastic Bidding Optimization for the Day-Ahead Market for a Hydro Power Producer. PowerTech 2011 Proceedings.

Rapport/avhandling

  • Klæboe, Gro. (2015) Stochastic Short-term Bidding Optimisation for Hydro Power Producers. 2015. ISBN 9788232610099. Doktoravhandlinger ved NTNU (2015:176).