Bakgrunn og aktiviteter

Akademisk stiling

Albrektsen er ansatt som professor i medisinsk statistikk ved NTNU ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Hovedoppgaver i stilling er forskning, undervisning og veiledning i medisinsk statistikk.

Akademisk grad

Cand. scient. i statistikk, studieretning signal- og dataanalyse (Tittel, hovedoppgave: 'Effekt av feilklassifisering i uavhengig variabel i logistisk regresjon), Matematisk institutt, Matematisk-naturvitenskapelig Fakultet, Universitetet i Bergen (1989).

Dr. philos., kreftepidemiologi/medisinsk statistikk: 'Time-related effect of a pregnancy on the risk of female cancers: a prospective study of one million Norwegian women aged 20-56 year'. Seksjon for medisinsk informatikk og statistikk, det Medisinske fakultet, Universitetet i Bergen (1998).

Forskningsområde

Statistisk analyse av data fra store, prospektive populasjons-baserte cohort-studier, med tids-varierende eksponering, såvel som tids-varierende effekter, med anvendelser innen kreftepidemiologisk og hjerte/kar-epidemiologisk forskning. Bred forskningserfaring gjennom en rekke samarbeidsprosjekter knyttet til epidemiologiske og kliniske studier, prognostiske studier, intervensjons- og eksperimentelle studier, prosjekter innen diagnostisk testing og reliabilitetsstudier, samt livskvalitet- og atferdsstudier, med anvendelse av en rekke ulike statistiske metoder ved ulike typer design (repeterte målinger, forløpsdata, data fra spørreundersøkelser, kasus-kontrol data m.fl.).

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

  • Albrektsen, Grethe; Heuch, Ivar; Wilsgaard, Tom; Bønaa, Kaare. (2016) Three-way interaction effects in terms of combined categories of interacting factors: comparing gender-specific risk estimates across three broad age groups. Population-based Time-to-Event Analysis International Conference . Cancer Research UK Cancer Survival Group; London School of Hygiene and Tropical Medicine, London. 2016-08-31 - 2016-09-02.
  • Albrektsen, Grethe; Heuch, Ivar. (2004) Cubic spline regression models for estimation of non-linear associations in epidemiology: Prediction of breast cancer risk by time since a childbirth. 22nd International Biometric Conference . International Biometric Society; Cairns. 2004-07-11 - 2004-07-16.