Bakgrunn og aktiviteter

Mitt arbeid ved NTNU

Jeg er dekan for ved Fakultet for Naturvitenskap. Før jeg ble dekan har jeg jobbet som prodekan for utdanning ved fakultetet, instituttleder ved Institutt for kjemisk prosessteknologi og professor innen papirteknologi og papirfysikk. Forskningen min ligger innen med papirfysikk, mekanisk masse produksjon og produksjon og modifikasjon av mikrofibrillær cellulose. Det meste av forskningen skjer i nært samarbeid med Papir og fiberinstituttet (RISE-PFI). I samarbeid med en forskningsgruppe ved Midtuniversitetet har jeg startet spin off selskapet Collimated Chipping Technology, CCT som jobber med forbedret flishugging.

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner