Geir Hyrve

Førstelektor Institutt for sosialt arbeid
73558916 97094141
Tungasletta 2, A549

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

 • Hyrve, Geir. (2006) Samfunnsfag i førskolelærerutdanningen. Universitetsforlaget. 2006. ISBN 8215008712.
 • Sataøen, Svein Ole; Sataøen, Svein Ole; Hyrve, Geir; Hyrve, Geir. (2006) Samfunnsfag i førskolelærerutdanningen. Universitetsforlaget. 2006. ISBN 8215008712.
 • Sataøen, Svein Ole; Foss, Else; Klages, Wiebke; Hyrve, Geir. (1999) Lokalt utviklingsarbeid i barnehagen. Universitetsforlaget. 1999. ISBN 82-00-12955-1.
 • Hyrve, Geir; Foss, Else; Klages, Wiebke; Sataøen, Svein Ole. (1998) Lokalt utviklingsarbeid i barnehagen. Universitetsforlaget. 1998. ISBN 8200029867.
 • Hyrve, Geir; Sataøen, Svein Ole. (1997) Samfunnsfag i førskolelærerutdanninga. 1997. ISBN 8251836107.
 • Hippe, Kristin; Hyrve, Geir. (1995) Der skoen trykker : Lederutvikling for barneverns- og sosialledere. Kommuneforlaget. 1995. ISBN 8244601884.
 • Hyrve, Geir; Sataøen, Svein Ole. (1994) Samfunnsfag i førskolelærerutdanningen - en innføring. 1994. ISBN 8251832233.

Del av bok/rapport

 • Hyrve, Geir; Collin-Hansen, Ragnhild. (2016) How to include marginalized youth in local community development? - Evaluation of a leisure time project in Trondheim. The Welfare Society - an Aim for Social Development.
 • Schjelderup, Liv; Omre, Cecilie; Marthinsen, Edgar; Horverak, Sveinung; Hyrve, Geir. (2005) Mot et nytt barnevern. Nye metoder i et moderne barnevern.
 • Hyrve, Geir. (2000) Virksomhetsplanlegging. Styring og samarbeid i barnehagesektoren.
 • Nordstrand, Mari; Hyrve, Geir. (1995) Oppgaveorientert tilnærming (OOT) - mer enn en arbeidsmetode i sosialt arbeid?. Der skoen trykker : Lederutvikling for barneverns- og sosialledere.

Rapport/avhandling

 • Hyrve, Geir; Johansen, Karl-Johan. (2010) "Endelig et sted hvor jeg passer inn" : evaluering av fritidstilbudet Lade Motor "Finally a place where i fit in" : evaluation of Lade Motor's leisure time project. 2010.
 • Hyrve, Geir; Johansen, Karl-Johan. (2010) Evaluering av Buestiftelsen. 2010.
 • Hyrve, Geir; Johansen, Karl-Johan. (2008) Evaluering av Bruker-Spør-Bruker i Oslo: "om å være fotball i systemet": sluttrapport. 2008.
 • Johansen, Karl-Johan; Hyrve, Geir. (2008) Evaluering av Bruker-Spør-Bruker i Oslo : "Om å være fotball i systemet". 2008.
 • Bjørgen, Dagfinn; Hyrve, Geir; Johansen, Karl-Johan. (2007) Evaluering av sammenheng og samhandling i psykiatritjenestene på Fosen. 2007.
 • Johansen, Karl-Johan; Hyrve, Geir. (2007) Evaluering av pilotprosjektet Fosen DMS. 2007.
 • Johansen, Karl-Johan; Hyrve, Geir. (2007) Evaluering av rehabiliteringstilbudet ved KIM-senteret. 2007.
 • Johansen, Karl-Johan; Hyrve, Geir; Lindegren, Anna. (2007) Integrering av mennesker med psykiske problemer : forprosjekt til EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2007-2013. 2007.
 • Hyrve, Geir; Hyrve, Geir; Lillemyr, Ole Fredrik; Lillemyr, Ole Fredrik. (1987) Barns selvoppfatning i lys av sosialisering og kulturformidling. 1987.