Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Reinertsen, Anne Beate; Thomas, Louise M; Gajic, Bojana. (2020) The Imperceptible beingness of M/Otherhood in Academia. Palgrave Macmillan. 2020. ISBN 978-3-030-38210-0. Palgrave Studies in Gender and Education (14626).

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Gajic, Bojana. (2002) Feature Extraction for Automatic Speech Recognition in Noisy Acoustic Environments. 2002. ISBN 82-471-5457-9.