Bakgrunn og aktiviteter

Fagansvarlig for musikk og dans i NTNU UB og leder for Musikkbiblioteket i NTNU UB.

Bakgrunn: Statens bibliotekhøgskole og mellomfag i musikkvitenskap fra UiO.

Kontorplass i Kjøpmannsgt. 42, 3. etasje (Olavskvartalet)

Arbeidsoppgaver: Daglig drift av Musikkbiblioteket, samlingsutvikling av fysiske og digitale ressurser innen musikk og dans, undervisning/veiledning, katalogisering/klassifikasjon av musikkmateriale