Bakgrunn og aktiviteter

Dekan og professor ved Fakultet for arkitektur og design, NTNU

Styreleder for FME-senteret ZEB www.zeb.no/ 2014 - 2017

Styreleder for Technoport www.technoport.no/ 2015 - 2017

Ledet arbeidsgruppen for NTNUs campusutvikling 2016

Fagfelt

  • Arkitekturprosjektering av bygninger, samferdselsanlegg og bruer.

  • By- og tettstedsplanlegging.

  • Undervisning.

  • Strategi og ledelse.

Bakgrunn

Utdanning og ansettelsesforhold
Utdannet ingeniør i husbygging ved Oslo Tekniske Høgskole i 1984, og sivilarkitekt ved NTH i 1990. Var grunnlegger og partner i Pir II arkitektkontor i Trondheim fra 1994 til 2005, før dette praktiserte han som arkitekt hos Rødahl og Clausen AS og Ola Steen arkitektkontor.  Ble ansatt ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU, fra 2005. Var prodekan for utdanning ved fakultetet fra 2005 til 2013.

Verv, priser og prosjekter
Har hatt flere styreverv ved NTNU og mange faglige bedømmelsesoppdrag, og har blant annet deltatt i en rekke juryer for arkitektkonkurranser.  Har også ledet og bidratt til en rekke arkitekturprosjekter, se fullstendig CV for detaljert informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Hokstad, Leif Martin; Rødne, Gro; Braaten, Bjørn Otto; Wellinger, Steffen; Shetelig, Carl Fredrik Lutken. (2016) Transformative Learning in Architectural Education: Re-Thinking Architecture and the Education of Architecture. Threshold Concepts in Practice.

Rapport/avhandling

  • Shetelig, Carl Fredrik Lutken. (2016) Kvalitetsprogram - NTNUs campusutvikling 2016 - 2030. 2016.
  • Shetelig, Carl Fredrik Lutken. (2016) Lokalisering av NTNU campus i Trondheim. 2016.
  • Engvik, Gunnar; Feilberg, Julie; Rossvoll, Anne; Shetelig, Carl Fredrik Lutken; Bøhn, Harald; Cartfjord, Anne Katarina; Hokstad, Leif Martin; Løset, Sveinung; Karlsen, Geir; Paasche, Suzette; Utne, Harris; Gundersen, Ida Bjørklund; Rødne, Gro; Jakobsen, Arild Walter. (2006) Forbedret læringsmiljø for NTNU i tocampusløsningen mot 2020. 2006.