73593558 73413058
Richard Birkelandsvei 1a, Materialteknisk * 3-201

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Massaro, Francesco Mirko; Malo, Kjell Arne. (2014) Review of pre-stressed timber bridge decks: durability, lay-out and structural systems. COST Timber Bridge Conference - CTBC 2014.