Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Malo, Kjell Arne; Cepelka, Martin; Massaro, Francesco Mirko; Ostrycharczyk, Anna Weronika; Salokangas, Lauri; Stamatopoulos, Haris. (2017) Design concepts for durable timber bridges. Durable Timber Bridges - Final Report and Guidelines.
  • Massaro, Francesco Mirko; Malo, Kjell Arne. (2017) Anchor plates for pre-stressing rods and compression orthogonal to grain of timber. Conference proceedings, ICTB 2017, 3rd International Conference on Timber Bridges.
  • Pousette, Anna; Massaro, Francesco Mirko; Malo, Kjell Arne; Fortino, Stefania; Salokangas, Lauri; Wacker, James. (2017) Wooden bridge decks. Durable Timber Bridges - Final Report and Guidelines.
  • Massaro, Francesco Mirko; Malo, Kjell Arne. (2014) Review of pre-stressed timber bridge decks: durability, lay-out and structural systems. COST Timber Bridge Conference - CTBC 2014.

Rapport/avhandling

  • Massaro, Francesco Mirko. (2019) Stress-Laminated Timber Decks in Bridges: Pre-stressing system, long-term effects and modelling. 2019. ISBN 978-82-326-4288-5. Doktoravhandlinger ved NTNU (346).