course-details-portlet

TKT4211 - Trekonstruksjoner 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Tre som konstruktivt materiale: Mekaniske egenskaper (fasthet og stivhet), bestandighet og miljøegenskaper; endimensjonele komponenter (heltre, limtre, LVL). Hovedbæresystemer for typiske bygningskonstruksjoner i tre. Bakgrunn for og innføring i europeisk regelverk for prosjektering av trekonstruksjoner, Eurokode 5. Grunnleggende dimensjonering av trekonstruksjoner, regler og verktøy. Forbindelser og forbindelsesmidler. Limtre og buekonstruksjoner. Avstivning og stabilitet. Grunnleggende brudd og bruksgrense krav.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal ha kunnskap om: - egenskaper til tre og endimensjonele trebaserte materialer til bruk i lastbærende konstruksjoner - bæresystemer aktuelle for trekonstruksjoner - prosjektering av trekonstruksjoner - grunnlag for dimensjonseringsregler Ferdigheter: Studentene skal kunne: - vurdere og foreslå bæresystemer for trekonstruksjoner - beregne lastvirkninger for statisk bestemte trekonstruksjoner - verifisere at krav til styrke og stivhet oppfylles i henhold til Europeisk regelverk (Eurokode 5) Generell kompetanse: Studentene skal kunne: - det generelle grunnlaget for laster og lastberegning, - generell statisk analyse og beregning av lastvirkninger - det generelle grunnlaget for dimensjonering av lastbærende konstruksjoner etter Europeisk regelverk. - vurdere tre som aktuelt konstruksjonsmateriale.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og mulig modellbygging. Et oppgitt antall av regneøvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen, se kursinformasjon. Undervisningen, øvingene og eksamensoppgavene blir gitt på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Eurocode 5 (EN 1995-1-1: 2004, endringsblader og Norsk Nasjonalt Tillegg) og relaterte standarder. Forelesningsnotater og presentasjoner gitt i løpet av semesteret. Anbefalte tillegg lærebøker: - KIT,Blaß and Sandhaas: Timber Engineering - Principles for Design, ISBN 978-3-7315-0673-7 - Swedish Wood, Bergkvist (ed.): Design of Timber Structures, ISBN978-91-980304-8-8

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKT4210 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 04.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 66
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU