TKT4211 - Trekonstruksjoner 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Tre som konstruktivt materiale: Mekaniske egenskaper (fasthet og stivhet), bestandighet og miljøegenskaper; endimensjonele komponenter (heltre, limtre, LVL). Hovedbæresystemer for typiske bygningskonstruksjoner i tre. Bakgrunn for og innføring i europeisk regelverk for prosjektering av trekonstruksjoner, Eurokode 5. Grunnleggende dimensjonering av trekonstruksjoner, regler og verktøy. Forbindelser og forbindelsesmidler. Limtre og buekonstruksjoner. Avstivning og stabilitet. Grunnleggende brudd og bruksgrense krav.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studentene skal ha kunnskap om:
- egenskaper til tre og endimensjonele trebaserte materialer til bruk i lastbærende konstruksjoner
- bæresystemer aktuelle for trekonstruksjoner
- prosjektering av trekonstruksjoner
- grunnlag for dimensjonseringsregler

Ferdigheter:
Studentene skal kunne:
- vurdere og foreslå bæresystemer for trekonstruksjoner
- beregne lastvirkninger for statisk bestemte trekonstruksjoner
- verifisere at krav til styrke og stivhet oppfylles i henhold til Europeisk regelverk (Eurokode 5)

Generell kompetanse:
Studentene skal kunne:
- det generelle grunnlaget for laster og lastberegning,
- generell statisk analyse og beregning av lastvirkninger
- det generelle grunnlaget for dimensjonering av lastbærende konstruksjoner etter Europeisk regelverk.
- vurdere tre som aktuelt konstruksjonsmateriale.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og mulig modellbygging. Et oppgitt antall av regneøvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen, se kursinformasjon. Undervisningen, øvingene og eksamensoppgavene blir gitt på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Eurocode 5 (EN 1995-1-1: 2004, endringsblader og Norsk nasjonalt tillegg) og relaterte standarder. Internasjonal lærebok (Larsen/Enjily: Practical design of timber structures to Eurocode 5, ISBN 978-0-7277-3609-3) og notater som spesifiseres i semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKT4210 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 24.05.2018 09:00 D1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.