course-details-portlet

TKT4212 - Trekonstruksjoner 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Materialbeskrivelse for anisotrope materialer inkludert ortotrop elastisitet og bruddkriterier.

Spenning og tøyningsrelasjoner i laminater og kompositter.

Konstruktiv oppførsel av trebaserte kompositter, med vekt på hel- tre, limtre komponenter, krysslaminert tre, krysssfiner og sammensetninger av disse, samt anisotrope plater og skall generelt.

Designregler for sammensatte tre-elementer med særlig vekt på krysslaminert tre.

Sammenføyninger basert på lim eller kontakt.

Design mot brann i trekonstruksjoner.

Brudd og forsterkning av trebjelker og forbindelser.

Langtidsegenskaper, kryp og spenningsrelaksasjon, fuktighetseffekter og formavvik.

Design av trebroer: Bru konsepter, spenningslaminerte dekk, vibrasjoner og utmatting.

Design av byggverk i tre: høyhus konsepter, forbindelser, vind- og menneskeskapte vibrasjoner, seismisk design.

Læringsutbytte

TKT 4211 Trekonstruksjoner 1 gir grunnleggende introduksjon til utforming av trekonstruksjoner og er en forutsetning for Trekonstruksjoner 2. Trekonstruksjoner 2 tar for seg de mer avanserte emnene knyttet til utforming og beregninger av trekonstruksjoner.

Det teoretiske grunnlaget for modellering av materialet tre- og tre-baserte konstruksjoner og komponenter ved bruk av Elementmetoden vil bli etablert. Målet er å forstå konstruktiv oppførselen til komposittstrukturer, anisotrope plater og skall, samt å kunne beregne konstruksjons-respons. Videre vil analytiske designregler for sammensatte elementer og konstruksjoner eller spesielle detaljer studeres. Tids- og fuktavhengige effekter og branndesign er også inkludert. Til slutt vil grunnleggende designkonsepter for moderne trebygninger og trebroer bli introdusert.

Kunnskap. Studentene skal ha kunnskap om:

Modellering av tre og tre-baserte materialer og kompositter for bruk i bærende konstruksjoner.

Tids- og fuktavhengige effekter som er viktige for design av tre-komponenter.

Designkonsepter for trebroer og høyhus i tre.

Bruks- og bruddgrensetilstander inkludert branndesign og utmatting.

Ferdigheter. Studentene skal kunne:

Evaluere og foreslå effektiv bruk av tre-baserte komponenter for bruk i lastbærende strukturer.

Modellere og beregne konstruktive respons med bruk av numeriske simuleringer og analysemetoder.

Kontroller at alle krav til konstruktiv utforming er oppfylt med hensyn til europeiske designregler (Eurokode 5 del 1-1, 1-2 og -2).

Generell kompetanse. Studentene skal kunne:

Generelt grunnlag for belastnings- og lastberegninger for kompositter og trekonstruksjoner.

Generell statisk analyse og beregning av belastningseffekter.

Generelt grunnlag for strukturell utforming i henhold til europeiske regler.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, demonstrasjoner og regneøvinger.

2/3 av øvingsarbeidet må være godkjent for at eksamen skal kunne tas.

Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelser kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Grunnlag i konstruksjonsmekanikk og TKT4211 Trekonstruksjoner 1, eller tilsvarende.

Kursmateriell

Artikler og notater som spesifiseres i semesteret.

EN 1995, Design of timber structures parts -1-1,-1-2, -2;

Swedish Wood, The CLT Handbook, ISBN 978-91-983214-4-3 (available for free download);

KIT, Blaß and Sandhaas: Timber Engineering - Principles for Design, ISBN 978-3-7315-0673-7 (available for free download).

Anbefalt tilleggslitteratur:

Daniel & Ishai: Engineering Mechanics of Composite Materials, 2.ed, ISBN 0-19-515097-1.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Materialteknologi
  • Konstruksjonsteknikk
  • Trekonstruksjoner
  • Bygningsmaterialer
  • Konstruksjonsmekanikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 07.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 27
SL520 Sluppenvegen 14 2
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU