Bakgrunn og aktiviteter

Eg nærmar meg pedagogiske problemstillingar frå eit filosofisk ståstad der danning, anerkjenning, sensibilitet og normativitet er sentrale omgrep. Utgangspunktet mitt er mellom anna Hegel, Kant, Arendt, Skjervheim og nyare lesingar av dei. Med utgangspunkt i desse perspektiva forsøker eg å belyse pedagogiske omgrep og fenomen som kompetanse, digital teknologi, demokrati, subjektivitet og danning.  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2022

2021

2019

  • Fauskevåg, Odin. (2019) Å leve eit djupt liv - subjektiv sjølvinnsikt og kompetanse. Selvinnsikt og profesjonalitet.

2018

  • Fauskevåg, Odin. (2018) Bidreg digital teknologi til danning?. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
  • Firing, Kristian; Fauskevåg, Odin. (2018) Human Interaction: A Mood-Based Perspective. Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen.
  • Firing, Kristian; Skarsvåg, Kåre Inge; Fauskevåg, Odin. (2018) Theatre in Military Education: Play and Reality. Arts-Based Methods and Organizational Learning.

2016

2013

  • Fauskevåg, Odin. (2013) Grunnproblem i Skjervheims pedagogiske filosofi. Pedagogikk under livets tre.
  • Fauskevåg, Odin. (2013) Kant - Fridom gjennom fornuft. Danningens filosofihistorie.

2012

  • Fauskevåg, Odin. (2012) Danning og ånd. Ei utarbeiding av omgrepet danning frå Hegels filosofi. 2012. ISBN 978-82-471-3910-3.

2009

  • Fauskevåg, Odin. (2009) Når grunnfjellet vaklar : Danning og dialog i "Filosofiske undersøkingar". Verden satt ut av spill : postmoderne pedagogiske perspektiver.