Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsområder

* Industriell varmeteknikk, dvs.

 - Varmetransport ved konveksjon, konduksjon og stråling

- Varme- og massetransport ved koking og kondensasjon

 - Utvikling av varmetekniske komponenter, f.eks varmevekslere, fordampningskjølere, høytemperatur kjølesystemer etc.

- Gass-/partikkelstrømning med fokus på beleggdannelse (fouling) i varmevekslere

- Hydrogenlagring (adsorpsjon/absorpsjon)

Fag:

TEP 07 - Industriell varmeteknikk (MSc)

TEP 4130 - Varme- og massetransport (MSc)

EP 8200 - Konvektiv varme- og massetransport (ph.d.)

EP 8201 - Varmetransport ved konduksjon og stråling (ph.d.)

EP 8111 - Varmevekslermodellering (ph.d)

EP 8202 - Videregående industriell varmeteknikk (ph.d.)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner