course-details-portlet

FENT2010 - Varme og massetransport

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet tilsikter å gi en innføring i lovene om varme- og massetransport. Etter en innføring i prinsippene for varmetransport behandles stasjonær og ikke-stasjonær konduksjon, grunnleggende forhold og ingeniørmessige sammenhenger ved konvektiv varmeoverføring, varmeoverføring ved faseendring (koking/kondensasjon), stråling og varmevekslere. Både analytiske og numeriske (datamaskinbaserte) beregningsmetoder presenteres.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om
- grunnleggende varmeoverføringsmekanismer (konduksjon, konveksjon, stråling).
- varmetransport ved konduksjon i faste stoffer for stasjonære og
transiente tilstander.
- varmetransport ved konveksjon i kanalstrøm og på eksterne flater.
- varmetransport ved stråling.
- konvektiv massetransport.
- friksjon og trykktap ved grensesjiktstrømning i kanaler og på
eksterne flater.
- varmetransport ved faseendring (koking/kondensasjon).
- grensesjiktstrømning, laminær og turbulent strømning.
- varmevekslere: Virkemåte og de vanligste utforminger.

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å
- beregne varmeoverføring ved konduksjon, konveksjon og stråling for
praktiske situasjoner.
- analysere og beregne varmetransport i sammensatte systemer med
flere varmetransportmekanismer involvert.
- beregne massetransport ved hjelp av en analogi til varmetransport.
- gjennomføre termisk-hydrauliske beregninger for varmevekslere.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten
- basiskompetanse som inngår i andre emner rettet mot termiske
energisystemer og prosesser.
- ferdigheter til å analysere og beregne varmeoverføring i
sammensatte problemer og varmeteknisk utstyr.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, dataøvinger og laboratorieøvinger. Minst 75 % av regne-/dataøvingene samt minst 1 av laboratorieøvingene kreves godkjent for adgang til eksamen. Det kan arrangeres ca. 2 midtsemester-tester som hver vil krediteres som 2 godkjente øvinger.

Obligatorisk laboratoriearbeid og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav-se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen med varighet 4 timer, som utgjør 100 % av vurderingsgrunnlaget i emnet.
Karakter: Bokstav A-F.

Tillatte hjelpemidler på eksamen:
- Ingen skriftlige eller trykte hjelpemidler.
- Bestemt, enkel kalkulator: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S.
- Øvrige godkjente kalkulatorer: Casio FX9860GII, Casio FXCG20, Texas Instrument 84 Plus.

Utsatt eksamen i august. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan eksamensformen bli endret fra skriftlig til muntlig. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi, ingeniør (BIFOREN)

Forkunnskapskrav

Ingen emnekrav.
Dette emnet har krav om aktiv studierett.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FENA2010 7.5 01.09.2019
FENG2010 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU