Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

 

 

Emil har en doktorgrad i fysikk fra NTNU september 2019 med bakgrunn i transmisjonselektronmikroskopi av deformerte aluminiumslegeringer. Fra tidligere har Emil en mastergrad i fysikk, også fra NTNU, der han studerte epitaksielle tynnfilmer av LaFeO3 grodd på (111) orientert SrTiO3 substrat. Han er i dag ansatt som senioringeniør ved NORTEM laboratoriene på Insitutt for Fysikk der han arbeider med opplæring av brukere, drift og utvikling av infrastrukturen, metodeutvikling, og strategisk utvikling.

Arbeidsområder

 • Operatørtjenester ved NORTEM infrastrukturen.
 • Opplæring av studenter/brukere av NORTEM infrastruktur.
 • Daglig drift av TEM og prøvepreparering.
 • Dataanalyse og TEM relatert programmerings-støtte.
 • Metodeutvikling.
 • Strategi.

Teknikker

 • Høyoppløsning TEM.
 • Aberrasjonskorrigert skanning TEM.
 • Skanning presesjon elektrondiffraksjon.
 • Direct electron detection.
 • "Multislice" bildesimuleringer.
 • Maskinlæring.

Data

 • Data for "Nano-scale characterisation of sheared β” precipitates in a deformed Al-Mg-Si alloy" DOI

 • Simulated STEM and HRTEM images of sheared β” precipitates DOI

Media

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

Andre

 • Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Ringdalen, Inga Gudem; Bjørge, Ruben; Holmedal, Bjørn; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2020) Detailed investigation of the shearing mechanism of β” precipitates in Al-Mg-Si alloys. 17th International Conference on Aluminium Alloys ; Online. 2020-10-26 - 2020-10-29.
 • Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Bjørge, Ruben; Ringdalen, Inga Gudem; Holmedal, Bjørn; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2019) (S)TEM characterisation and simulations of sheared ′′ precipitates in a deformed Al-Mg-Si alloy. 5th Forum of Center for Advanced Materials Research and International Collaboration (CAMRIC-FORUM5) . Toyama University; Toyama. 2019-10-03 - 2019-10-04.
 • Christiansen, Emil; Ringdalen, Inga Gudem; Bjørge, Ruben; Marioara, Calin Daniel; Holmestad, Randi. (2019) TEM image simulations of overlapping phases - a case study of sheared β” precipitates in Al-Mg-Si alloys. EMAG . Institute of Physics, Electron Microscopy and Analysis Group; Manchester. 2019-07-01 - 2019-07-04.
 • Christiansen, Emil; Sunde, Jonas Kristoffer; Lervik, Adrian; Bergh, Tina; Thronsen, Elisabeth; Marioara, Calin Daniel; Wenner, Sigurd; Holmestad, Randi. (2019) Activities on aluminium alloy design in the TEM Gemini Centre. Workshop of the Aluminium Innovation Hub: Digitalisation for smart processes and product design . European Aluminium; Trondheim. 2019-06-12 - 2019-06-13.
 • Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Marthinsen, Knut; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2018) Lattice rotations in precipitate free zones in an Al-Mg-Si alloy. Topics in ductile fracture of metals . FractAl; Hotel Scandic Nidelven, Trondheim. 2018-10-17 - 2018-10-18.
 • Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Marthinsen, Knut; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2018) Understanding deformation on the nano-scale. CASA Seminar . SFI CASA, NTNU; Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo. 2018-09-18 - 2018-09-20.
 • Christiansen, Emil; Sævareid, Sondre; Frodal, Bjørn Håkon; Marioara, Calin Daniel; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2018) Precipitate Free Zones and Crack Propagation in Al-Mg-Si Alloys. 16th International Conference on Aluminium Alloys (ICAA16) . MetSoc; McGill Univeristy, Montréal, Québec. 2018-06-17 - 2018-06-21.
 • Holmestad, Randi; Sunde, Jonas Kristoffer; Wenner, Sigurd; Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Van Helvoort, Antonius. (2018) Phase and orientation mapping in Al alloys using SPED. CAMRIC-FORUM4 (4th Forum of Centre of Advanced Materials Research and International Collaboration . Univesrity of Toyama; Toyama. 2018-10-31 - 2018-11-01.
 • Holmestad, Randi; Sunde, Jonas Kristoffer; Wenner, Sigurd; Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Van Helvoort, Antonius. (2018) Phase and orientation mapping in Al alloys using SPED. Workshop on STEM with Advanced detectors . Monash University, Centre for Electron MIcroscopy; Grange Cleveland Winery, Victoria. 2018-09-04 - 2018-09-07.
 • Holmestad, Randi; Wenner, Sigurd; Sunde, Jonas Kristoffer; Christiansen, Emil; Lervik, Adrian; Marioara, Calin Daniel. (2018) Using TEM to study precipitates in age hardenable aluminium alloys. 6th Dresden Nanoanalysis Symposium: Materials challenges for automotive industry - Micro- and nanoscale characterization . Dresdner Fraunhofer Cluster Nanoanalysis; Dresden. 2018-08-31 - 2018-08-31.
 • Christiansen, Emil; Chrominski, Witold; Marioara, Calin Daniel; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2017) Precipitate Free Zones in Deformed Al-Mg-Si Alloys. SCANDEM2017 . University of Iceland and SCANDEM; Reykjavik. 2017-06-05 - 2017-06-09.
 • Hallsteinsen, Ingrid; Moreau, Magnus; Nord, Magnus Kristofer; Christiansen, Emil; Grutter, Alexander; Gilbert, Dustin A.; Kirby, Brian; Holmestad, Randi; Arenholz, E; Tybell, Per Thomas Martin. (2017) Spin reconstruction as a function of thickness at the (111)-oriented La0.7Sr0.3MnO3/LaFeO3 interface. Materials Research Society spring meeting . Materials Research Society; Phoenix, Arizona. 2017-04-17 - 2017-04-21.
 • Holmestad, Randi; Wenner, Sigurd; Marioara, Calin Daniel; Sunde, Jonas Kristoffer; Christiansen, Emil; Andersen, Sigmund Jarle. (2017) precipitates in age hardenable aluminium alloys studied by advanced TEM. International EM conference in Poland ; 2017-09-10 - 2017-09-13.
 • Holmestad, Randi; Wenner, Sigurd; Mørtsell, Eva Anne; Christiansen, Emil; Sunde, Jonas Kristoffer; Marioara, Calin Daniel; Friis, Jesper; Andersen, Sigmund Jarle. (2017) Precipitates in age hardenable Al alloys studied by (S)TEM techniques. 3rd Forum of Center for Advanced Materials Research and International (CAMRIC3)/13th Light Metals International Workshop By Japan Institute of Light Metals . Univ. of Toyama,; Toyama. 2017-10-12 - 2017-10-13.
 • Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2016) Deformation induced subgrains in PFZs of AA6060 alloy subjected to uniaxial compression. Second INTPART Workshop between NTNU, University of Toyama and Tokyo Tech . Department of Materials Science and Engineering, Toyama Uni.; University of Toyama, Toyama, Japan. 2016-10-12 - 2016-10-12.
 • Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2016) Subgrain-formation in precipitate free zones in aluminium alloys subjected uniaxial compression. Nasjonal konferanse for Materialteknologi 2016 . Norsk Materialteknisk Selskap, Norsk Metallografisk forening; Trondheim. 2016-08-24 - 2016-08-25.
 • Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2016) Transmission Electron Microscopy of Precipitate Free Zones in Aluminium Alloys Subjected to Uniaxial Compression. SCANDEM2016 . Scandem, Nordic Microscopy Society; Trondheim. 2016-06-07 - 2016-06-10.
 • Christiansen, Emil; Nord, Magnus Kristofer; Hallsteinsen, Ingrid; Vullum, Per Erik; Tybell, Per Thomas Martin; Holmestad, Randi. (2015) Structural investigation of epitaxial LaFeO_3 thin films on (111) oriented SrTiO_3 by transmission electron microscopy. EMAG . Electron Microscopy and Analysis Group; Manchester. 2015-06-29 - 2015-07-02.
 • Holmestad, Randi; Van Helvoort, Antonius; Vullum, Per Erik; Wenner, Sigurd; Nord, Magnus Kristofer; Fauske, Vidar Tonaas; Mørtsell, Eva Anne; Vatanparast, Maryam; Nilsen, Julie Stene; Mosberg, Aleksander Buseth; Christiansen, Emil; Sæterli, Ragnhild; Soleim, Bjørn Gunnar; Marioara, Calin Daniel; Bjørge, Ruben; Walmsley, John. (2015) Instrumentation and activity at the Trondheim NORTEM –node (NTNU). NORTEMopening seminar . NORTEM; Oslo. 2015-09-10 - 2015-09-11.
 • Wenner, Sigurd; Christiansen, Emil; Holstad, Theodor S.; Holmestad, Randi. (2015) Krystaller på atomnivå / Se innsiden av et elektronmikroskop. Researchers' Night . NTNU; 2015-09-25 - 2015-09-25.
 • Hallsteinsen, Ingrid; Folven, Erik; Grepstad, Jostein; Holmestad, Randi; Nord, Magnus Kristofer; Tybell, Thomas; Vullum, Per Erik; Olsen, Fredrik Kjemperud; Takamura, Yayoi; Christiansen, Emil. (2014) Magnetic properties and exchange mechanisms in epitaxial (111)-oriented magnetic heterostructures. Material Research Society - Spring meeting 2014 . Material Research Society; San Francisco. 2014-04-21 - 2014-04-25.
 • Hallsteinsen, Ingrid; Folven, Erik; Chopdekar, Rajesh V.; Nord, Magnus Kristofer; Christiansen, Emil; Vullum, Per Erik; Holmestad, Randi; Takamura, Y; Grepstad, Jostein; Tybell, Thomas. (2013) Magnetic switching of epitaxial (111)-oriented La0.7Sr0.3MnO3 /SrTiO3 thin films. 8th NTNU NanoLab symposium ; 2013-11-12 - 2013-11-12.
 • Wenner, Sigurd; Nord, Magnus Kristofer; Christiansen, Emil. (2013) Se et elektronmikroskop i aksjon. Researchers' night . NTNU; Trondheim. 2013-09-27.