Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

 

 

Emil har en doktorgrad i fysikk fra NTNU september 2019. Tittelen på avhandlingen hans var "Nanoskala karakterisering av deformert aluminium". han fortsetter arbeidet sitt med å benytte transmisjons elektron mikriskopi for å forstå hvordan aluminium deformeres. Både doktorgradsarbeidet og hans nåværende postdoktor stilling er betalt av "Centre for Advanced Structural Analysis" (CASA) ved NTNU, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Fra tidligere har Emil en mastergrad i fysikk, også fra NTNU, der han studerte epitaksielle tynnfilmer av LaFeO3 grodd på (111) orientert SrTiO3 substrat. I April 2020 startet Emil som Overingeniør i NORTEM laboratoriene ved institutt for fysikk.

Forskning

Forskningen til Emil er sentrert rundt transmisjons elektron mikroskopi (TEM). For tiden er forskningen fokusert på å forstå hvordan utfellinger i Al-Mg-Si legeringer skjæres under deformasjon, samt å studere deformasjonsmekanismer i utfellings-løse soner rundt korngrenser i legeringene.

Teknikker

 • Høyoppløsning TEM
 • Aberrasjonskorrigert skanning TEM
 • Skanning presesjon elektrondiffraksjon
 • "Multislice" bildesimuleringer
 • Maskinlæring

Data

 • Data for "Nano-scale characterisation of sheared β” precipitates in a deformed Al-Mg-Si alloy" DOI

 • Simulated STEM and HRTEM images of sheared β” precipitates DOI

Media

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

Andre

 • Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Ringdalen, Inga Gudem; Bjørge, Ruben; Holmedal, Bjørn; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2020) Detailed investigation of the shearing mechanism of β” precipitates in Al-Mg-Si alloys. 17th International Conference on Aluminium Alloys ; Online. 2020-10-26 - 2020-10-29.
 • Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Bjørge, Ruben; Ringdalen, Inga Gudem; Holmedal, Bjørn; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2019) (S)TEM characterisation and simulations of sheared ′′ precipitates in a deformed Al-Mg-Si alloy. 5th Forum of Center for Advanced Materials Research and International Collaboration (CAMRIC-FORUM5) . Toyama University; Toyama. 2019-10-03 - 2019-10-04.
 • Christiansen, Emil; Ringdalen, Inga Gudem; Bjørge, Ruben; Marioara, Calin Daniel; Holmestad, Randi. (2019) TEM image simulations of overlapping phases - a case study of sheared β” precipitates in Al-Mg-Si alloys. EMAG . Institute of Physics, Electron Microscopy and Analysis Group; Manchester. 2019-07-01 - 2019-07-04.
 • Christiansen, Emil; Sunde, Jonas Kristoffer; Lervik, Adrian; Bergh, Tina; Thronsen, Elisabeth; Marioara, Calin Daniel; Wenner, Sigurd; Holmestad, Randi. (2019) Activities on aluminium alloy design in the TEM Gemini Centre. Workshop of the Aluminium Innovation Hub: Digitalisation for smart processes and product design . European Aluminium; Trondheim. 2019-06-12 - 2019-06-13.
 • Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Marthinsen, Knut; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2018) Lattice rotations in precipitate free zones in an Al-Mg-Si alloy. Topics in ductile fracture of metals . FractAl; Hotel Scandic Nidelven, Trondheim. 2018-10-17 - 2018-10-18.
 • Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Marthinsen, Knut; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2018) Understanding deformation on the nano-scale. CASA Seminar . SFI CASA, NTNU; Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo. 2018-09-18 - 2018-09-20.
 • Christiansen, Emil; Sævareid, Sondre; Frodal, Bjørn Håkon; Marioara, Calin Daniel; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2018) Precipitate Free Zones and Crack Propagation in Al-Mg-Si Alloys. 16th International Conference on Aluminium Alloys (ICAA16) . MetSoc; McGill Univeristy, Montréal, Québec. 2018-06-17 - 2018-06-21.
 • Holmestad, Randi; Sunde, Jonas Kristoffer; Wenner, Sigurd; Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Van Helvoort, Antonius. (2018) Phase and orientation mapping in Al alloys using SPED. CAMRIC-FORUM4 (4th Forum of Centre of Advanced Materials Research and International Collaboration . Univesrity of Toyama; Toyama. 2018-10-31 - 2018-11-01.
 • Holmestad, Randi; Sunde, Jonas Kristoffer; Wenner, Sigurd; Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Van Helvoort, Antonius. (2018) Phase and orientation mapping in Al alloys using SPED. Workshop on STEM with Advanced detectors . Monash University, Centre for Electron MIcroscopy; Grange Cleveland Winery, Victoria. 2018-09-04 - 2018-09-07.
 • Holmestad, Randi; Wenner, Sigurd; Sunde, Jonas Kristoffer; Christiansen, Emil; Lervik, Adrian; Marioara, Calin Daniel. (2018) Using TEM to study precipitates in age hardenable aluminium alloys. 6th Dresden Nanoanalysis Symposium: Materials challenges for automotive industry - Micro- and nanoscale characterization . Dresdner Fraunhofer Cluster Nanoanalysis; Dresden. 2018-08-31 - 2018-08-31.
 • Christiansen, Emil; Chrominski, Witold; Marioara, Calin Daniel; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2017) Precipitate Free Zones in Deformed Al-Mg-Si Alloys. SCANDEM2017 . University of Iceland and SCANDEM; Reykjavik. 2017-06-05 - 2017-06-09.
 • Hallsteinsen, Ingrid; Moreau, Magnus; Nord, Magnus Kristofer; Christiansen, Emil; Grutter, Alexander; Gilbert, Dustin A.; Kirby, Brian; Holmestad, Randi; Arenholz, E; Tybell, Per Thomas Martin. (2017) Spin reconstruction as a function of thickness at the (111)-oriented La0.7Sr0.3MnO3/LaFeO3 interface. Materials Research Society spring meeting . Materials Research Society; Phoenix, Arizona. 2017-04-17 - 2017-04-21.
 • Holmestad, Randi; Wenner, Sigurd; Marioara, Calin Daniel; Sunde, Jonas Kristoffer; Christiansen, Emil; Andersen, Sigmund Jarle. (2017) precipitates in age hardenable aluminium alloys studied by advanced TEM. International EM conference in Poland ; 2017-09-10 - 2017-09-13.
 • Holmestad, Randi; Wenner, Sigurd; Mørtsell, Eva Anne; Christiansen, Emil; Sunde, Jonas Kristoffer; Marioara, Calin Daniel; Friis, Jesper; Andersen, Sigmund Jarle. (2017) Precipitates in age hardenable Al alloys studied by (S)TEM techniques. 3rd Forum of Center for Advanced Materials Research and International (CAMRIC3)/13th Light Metals International Workshop By Japan Institute of Light Metals . Univ. of Toyama,; Toyama. 2017-10-12 - 2017-10-13.
 • Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2016) Deformation induced subgrains in PFZs of AA6060 alloy subjected to uniaxial compression. Second INTPART Workshop between NTNU, University of Toyama and Tokyo Tech . Department of Materials Science and Engineering, Toyama Uni.; University of Toyama, Toyama, Japan. 2016-10-12 - 2016-10-12.
 • Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2016) Subgrain-formation in precipitate free zones in aluminium alloys subjected uniaxial compression. Nasjonal konferanse for Materialteknologi 2016 . Norsk Materialteknisk Selskap, Norsk Metallografisk forening; Trondheim. 2016-08-24 - 2016-08-25.
 • Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2016) Transmission Electron Microscopy of Precipitate Free Zones in Aluminium Alloys Subjected to Uniaxial Compression. SCANDEM2016 . Scandem, Nordic Microscopy Society; Trondheim. 2016-06-07 - 2016-06-10.
 • Christiansen, Emil; Nord, Magnus Kristofer; Hallsteinsen, Ingrid; Vullum, Per Erik; Tybell, Per Thomas Martin; Holmestad, Randi. (2015) Structural investigation of epitaxial LaFeO_3 thin films on (111) oriented SrTiO_3 by transmission electron microscopy. EMAG . Electron Microscopy and Analysis Group; Manchester. 2015-06-29 - 2015-07-02.
 • Holmestad, Randi; Van Helvoort, Antonius; Vullum, Per Erik; Wenner, Sigurd; Nord, Magnus Kristofer; Fauske, Vidar Tonaas; Mørtsell, Eva Anne; Vatanparast, Maryam; Nilsen, Julie Stene; Mosberg, Aleksander Buseth; Christiansen, Emil; Sæterli, Ragnhild; Soleim, Bjørn Gunnar; Marioara, Calin Daniel; Bjørge, Ruben; Walmsley, John. (2015) Instrumentation and activity at the Trondheim NORTEM –node (NTNU). NORTEMopening seminar . NORTEM; Oslo. 2015-09-10 - 2015-09-11.
 • Wenner, Sigurd; Christiansen, Emil; Holstad, Theodor S.; Holmestad, Randi. (2015) Krystaller på atomnivå / Se innsiden av et elektronmikroskop. Researchers' Night . NTNU; 2015-09-25 - 2015-09-25.
 • Hallsteinsen, Ingrid; Folven, Erik; Grepstad, Jostein; Holmestad, Randi; Nord, Magnus Kristofer; Tybell, Thomas; Vullum, Per Erik; Olsen, Fredrik Kjemperud; Takamura, Yayoi; Christiansen, Emil. (2014) Magnetic properties and exchange mechanisms in epitaxial (111)-oriented magnetic heterostructures. Material Research Society - Spring meeting 2014 . Material Research Society; San Francisco. 2014-04-21 - 2014-04-25.
 • Hallsteinsen, Ingrid; Folven, Erik; Chopdekar, Rajesh V.; Nord, Magnus Kristofer; Christiansen, Emil; Vullum, Per Erik; Holmestad, Randi; Takamura, Y; Grepstad, Jostein; Tybell, Thomas. (2013) Magnetic switching of epitaxial (111)-oriented La0.7Sr0.3MnO3 /SrTiO3 thin films. 8th NTNU NanoLab symposium ; 2013-11-12 - 2013-11-12.
 • Wenner, Sigurd; Nord, Magnus Kristofer; Christiansen, Emil. (2013) Se et elektronmikroskop i aksjon. Researchers' night . NTNU; Trondheim. 2013-09-27.