Bakgrunn og aktiviteter

Temaet for PhD oppgaven til Emil Christiansen er "Nanoskala karakterisering av deformerte aluminiumslegeringer". Oppgaven skrives som en del av Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) - Centre for Advanced Structural Analasis (CASA) som er finansiert av Norges Forskningsråd, NTNU, SINTEF, og 16 andre partnere fra både industri og offentlig sektor.

Et av målene med oppgaven er å studere hvordan presipitatfriesoner rundt korngrenser i aluminium påvirker duktilt brudd. Oppgaven er eksperimentelt rettet og skal blant annet være med å verifisere numeriske modeller utviklet ved CASA, samt å skaffe eksperimentelle input til disse modellene. Hovedteknikken som benyttes er transmisjonselektronmikroskopi (TEM), et kraftig verktøy som kan gjøre avbildning av forskjellige materialer med sub-nanometer oppløsning. Mikroskopene som brukes tilhører TEM Gemini Centre i Trondheim som er involvert i NORTEM - prosjektet, et storskala infrastrukturprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, UIO og NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

Andre

  • Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2016) Deformation induced subgrains in PFZs of AA6060 alloy subjected to uniaxial compression. Second INTPART Workshop between NTNU, University of Toyama and Tokyo Tech . Department of Materials Science and Engineering, Toyama Uni.; University of Toyama, Toyama, Japan. 2016-10-12 - 2016-10-12.
  • Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2016) Subgrain-formation in precipitate free zones in aluminium alloys subjected uniaxial compression. Nasjonal konferanse for Materialteknologi 2016 . Norsk Materialteknisk Selskap, Norsk Metallografisk forening; Trondheim. 2016-08-24 - 2016-08-25.
  • Christiansen, Emil; Marioara, Calin Daniel; Hopperstad, Odd Sture; Holmestad, Randi. (2016) Transmission Electron Microscopy of Precipitate Free Zones in Aluminium Alloys Subjected to Uniaxial Compression. SCANDEM2016 . Scandem, Nordic Microscopy Society; Trondheim. 2016-06-07 - 2016-06-10.
  • Christiansen, Emil; Nord, Magnus Kristofer; Hallsteinsen, Ingrid; Vullum, Per Erik; Tybell, Per Thomas Martin; Holmestad, Randi. (2015) Structural investigation of epitaxial LaFeO_3 thin films on (111) oriented SrTiO_3 by transmission electron microscopy. EMAG . Electron Microscopy and Analysis Group; Manchester. 2015-06-29 - 2015-07-02.
  • Holmestad, Randi; Van Helvoort, Antonius; Vullum, Per Erik; Wenner, Sigurd; Nord, Magnus Kristofer; Fauske, Vidar Tonaas; Mørtsell, Eva Anne; Vatanparast, Maryam; Nilsen, Julie Stene; Mosberg, Aleksander Buseth; Christiansen, Emil; Sæterli, Ragnhild; Soleim, Bjørn Gunnar; Marioara, Calin Daniel; Bjørge, Ruben; Walmsley, John. (2015) Instrumentation and activity at the Trondheim NORTEM –node (NTNU). NORTEMopening seminar . NORTEM; Oslo. 2015-09-10 - 2015-09-11.
  • Wenner, Sigurd; Christiansen, Emil; Holstad, Theodor S.; Holmestad, Randi. (2015) Krystaller på atomnivå / Se innsiden av et elektronmikroskop. Researchers' Night . NTNU; 2015-09-25 - 2015-09-25.
  • Hallsteinsen, Ingrid; Folven, Erik; Grepstad, Jostein; Holmestad, Randi; Nord, Magnus Kristofer; Tybell, Thomas; Vullum, Per Erik; Olsen, Fredrik Kjemperud; Takamura, Yayoi; Christiansen, Emil. (2014) Magnetic properties and exchange mechanisms in epitaxial (111)-oriented magnetic heterostructures. Material Research Society - Spring meeting 2014 . Material Research Society; San Francisco. 2014-04-21 - 2014-04-25.
  • Hallsteinsen, Ingrid; Folven, Erik; Chopdekar, Rajesh V.; Nord, Magnus Kristofer; Christiansen, Emil; Vullum, Per Erik; Holmestad, Randi; Takamura, Y; Grepstad, Jostein; Tybell, Thomas. (2013) Magnetic switching of epitaxial (111)-oriented La0.7Sr0.3MnO3 /SrTiO3 thin films. 8th NTNU NanoLab symposium ; 2013-11-12 - 2013-11-12.
  • Wenner, Sigurd; Nord, Magnus Kristofer; Christiansen, Emil. (2013) Se et elektronmikroskop i aksjon. Researchers' night . NTNU; Trondheim. 2013-09-27.