Litterære og kulturelle 1700-tallsstudier (LACES)

Litterære og kulturelle 1700-tallsstudier (LACES)

The Lottery Draw. Illustasjon

Litterære og kulturelle 1700-tallsstudier (LACES) er en tverrdisiplinær forskergruppe som interesserer seg for skjæringspunktet mellom litteratur og kulturhistorie i europeisk sammenheng (med hovedvekt på Storbritannia, Frankrike, Italia og Skandinavia) på det lange 1700-tallet.

Gruppens medlemmer arbeider med prosjekter innen eksempelvis:

  • Litterære og kulturelle fremstillinger av europeiske lotterier
  • Teaterhistorie
  • Transnasjonal romanhistorie (oversettelse, appropriasjon, adaptasjon)
  • Avis- og tidsskriftstudier
  • Bokhistorie og trykkekultur
  • Digitale arkiver

Gruppen består av forskere fra engelsk, fransk, nordisk og allmenn litteraturvitenskap. Den bygger på det veletablerte 1700-tallsmiljøet ved NTNU i Trondheim. Miljøet har sitt utspring i forskningsprosjektet Frihetens århundre, som ble startet i 1996 av Knut Ove Eliassen, Svein-Eirik Fauskevåg og Knut Stene-Johansen. I 2006 ble prosjektet forlenget i det NFR-finansierte forskningsprosjekt À l'ombre des Lumières, ledet av Eliassen og Fauskevåg, deretter i det HF-finansierte spydspissprosjektet Enlightenment News: Periodical Publication, Newspapers and the Digital Archive fra 2014 til 2018, ledet av Paul Goring.

LACES ledes av Marius Warholm Haugen og Paul Goring.


Aktiviteter 

Scolars at a lecture. Illustrasjon. Kommende: Speculation, Gambling, and Class in European Literature and Culture (1650-1850), uke 48, november 2019. Mer informasjon følger!

Oppstartsworkshop for LACES, Oxford, 16. mai 2019.