Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Kim, Ekaterina. (2015) Cover illustration for "Proceedings of the 23rd International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions". NTNU Grafisk senter. 2015.
  • Kim, Ekaterina. (2014) Scene illustration for "Havromsteknologi", kap. "Marine konstruksjoners styrke", by J. Amdahl. FAGBOKFORLAGET. 2014.
  • Kim, Ekaterina. (2013) Cover illustration for "Collision and Grounding of Ships and Offshore Structures". CRC Press. 2013.