Bakgrunn og aktiviteter

Kurs:

BSOL4005 - Organisasjonsteoretiske perspektiver, NTNU Handelshøgskolen

MRK3025 - Innovation and Business Development, NTNU Handelshøgskolen

 

Tidligere kurs:

TIØ4170 Teknologibasert forretningsutvikling, IØT

Organisasjonsteori og prosjektstyring ved HiST, Avdeling for teknologi

 

Forskningsinteresser:

- betydning av styrer og toppledelsesgrupper i teknologibaserte oppstartingsbedrifter,

- ledelse, strategier, nettverk, politikk, innovasjon og vekst i entrepreneriølle bedrifter, blant annet innenfor fornybar energi og miljøvennlig teknologi

Kompetanseområder:

- kvantitative metoder, kvalitative metoder

 - entreprenørskap i høyere utdanningen,  kommersialisering av forskning

 

Utmerkelser:

2011 -  en av mine publikasjoner har fått utmerkelsen som det beste konferansebidraget på verdens mest prestisjefulle ledelseskonferanse Academy of Management i San-Antonio, TX, USA.

2017 - mitt konferansepaper er nominert til en prestisjefull pris Carolyn B. Dexter award på Academy of Management i Atlanta, GA, USA; for bidrag til internasjonalisering av AoM.

Lenker:

Dissertation's ULR: http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/265668/-1/281246_FULLTEXT01.pdf

PhD thesis, short version (published as HiST report): http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/148904

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bjørnåli, Ekaterina S.. (2017) Research on the board of directors in high-tech start-ups: an assessment and suggestions for future research. Handbook of Research on Corporate Governance and Entrepreneurship.
  • Bjørnåli, Ekaterina S.; Aadland, Torgeir; Fedorova, Ekaterina; Mohammadi, Ali; Aune, Tina Bjørnevik. (2017) Nettverkskapabiliteter og integrerende adferd hos lederteam og styrer. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Bjørnåli, Ekaterina S.; Knockaert, Mirjam; Foss, Nicolai; Leunbach, Daniel; Erikson, Truls. (2017) Unraveling the Black Box of New Venture Team Processes. The Wiley Handbook of Entrepreneurship.
  • Bjørnåli, Ekaterina S.; Ellingsen, Andreas. (2015) Exploring Antecedents and Impact of Board Effectiveness in Clean-Tech Enterprises. Studies in Public and Non-Profit Governance.
  • Bjørnåli, Ekaterina S.; Støren, Liv Anne. (2014) Én av fire eller én av femti? Utbredelse av entreprenørskapstilbud i høyere utdanning. Entreprenørskapsutdanning i Norge: Tilnærminger, utbredelse og effekter.
  • Bjørnåli, Ekaterina. (2011) Venture-kapital i kunnskapsintensive foretak. Det norske forsknings- og innovasjonssystemet - statistikk og indikatorer 2011.
  • Bjørnåli, Ekaterina Shepeleva; Erikson, Truls. (2010) Board features associated with new team member addition in academic spin-offs. The Life cycle of new ventures.
  • Bjørnåli, Ekaterina Shepeleva; Sørheim, Roger; Erikson, Truls. (2010) Design characteristics associated with venture capital acquisitions in academic spin-offs. The Life cycle of new ventures.

Rapport/avhandling