Bakgrunn og aktiviteter

Universitetslektor og studieprogramleder for Bachelor i grafisk design ved NTNU i Gjøvik.

Emner:

  • Ergonomi i digitale medier
  • Responsiv web
  • Informasjonsarkitektur
  • Praktisk fargestyring
  • Farger i grensesnittsdesign
  • Diverse verktøykurs (inkl. InDesign og Photoshop)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling