Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Johnsen, Eileen Garmann. (2006) Barnas steder og uterom En artikkel i et hefte utgitt av Husbanken juni 2006"arkitektur i skolesekken, barn, ungdom og planlegging" Målgruppe: Lærere og andre som arbeider med barn og arkitektur. Praksis: arkitektur i skolesekken, barn, ungdom og planlegging. vol. 3000.

Kunstneriske produksjoner

  • Johnsen, Eileen Garmann. (2006) Utsmykking av Mebond skole, nå Bell skole i Selbu kommune. Egen produksjon, Trondheim. 2006.
  • Johnsen, Eileen Garmann. (2005) Bebyggelsesplan for Torsneset Ratvika Åfjord kommune. egen arkitektvirksomhet, Trondheim/Åfjord. 2005.
  • Johnsen, Eileen Garmann. (2005) Bebyggelsesplan for Torsneset Ratvika Åfjord kommune vår 2005 med endringer pr nov 2005. Egen arkitektvirksomhet, Trondheim/ Åfjord. 2005.
  • Johnsen, Eileen Garmann. (2005) Rehabilitering og ny bruk av Brygge i Kjøpmannsgata 36. egen arkitektvirksomhet, Trondheim. 2005.

Del av bok/rapport

  • Johnsen, Eileen Garmann. (2013) Kapittel 7 Samtaler med de som fortsatte å tegne- En refleksjon over tegneglede. Intervjuer med Bjørn Otto Braaten, NTNU, Fredrik Lund, NTNU og kunsthåndverkeren Axel. Tegningen lever! Nye dialogiske perspektiver på tegneundervisning i grunnskolen.

Rapport/avhandling

  • Nordsteien, Jon Ivar; Johnsen, Eileen Garmann; Lilleby Johansson, Michelle. (2019) Transformasjon Bruk og gjenbruk av arkitektur fra det 20. århundre Rapport fra masterkursene AAR4553 Transformasjon AAR4811 Bygningsanalyse Vår 2019. 2019. ISBN 978-82-7551-224-4.
  • Nordsteien, Jon Ivar; Johnsen, Eileen Garmann; Johansson, Michelle Lilleby. (2018) Transformasjon - Sjømannsskolen på Ladehammeren / De maritime skoler / Ladejarlen videregående skole, Trondheim, vår 2018 Rapport fra masterkursene AAR4553 Transformasjon AAR4811 Bygningsanalyse. 2018. ISBN 978-82-7551-216-9.
  • Grytli, Eir Ragna; Johnsen, Eileen Garmann. (2013) FoU i et bygningsvernsenter. Prosjektunderlag for søknad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune og NTNU om forprosjektmidler fra Riksantikvarens verdiskapingsprogram. 2013.