Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Axelson, David; Bakken, Inger Johanne; Gribbestad, Ingrid S.; Ehrnholm, Benny; Nilsen, Gunnar; Aasly, Jan. (2002) Applications of neural network analyses to In Vito {1H Magnetic Resonance Spectroscopy of Parkinsom disease patients. Journal of Magnetic Resonance Imaging. vol. 16 (1).