course-details-portlet

RAT6001 - Basal ultralyd

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

 • Ultralyd bildedannelse og fysiske prinsipper
 • Prober og probeteknologi
 • Apparatlære (bildeoptimalisering)
 • Biologiske effekter
 • Farer ved bruk
 • Ulike applikasjoner og bruksområder
 • Artefakter
 • Kvalitetssikring av utstyr
 • Ergonomi
 • Ferdighetstrening i apparatlære og knottologi
 • Lagring av undersøkelsesdata
 • Jus/lovverk knyttet til ansvar for undersøkelse og resultat

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Beskrive lyd generelt og ultralyd spesielt som fysisk fenomen
 • Kjenne til hvordan lyd dempes, spres og reflekteres i vev
 • Beskrive oppbyggingen av ultralydprober og deres egenskaper
 • Forklare sammenhengen mellom det fremstilte ultralydbildet og bakenforliggende fysikk
 • Kjenne til og kunne forklare begreper som omhandler oppløsning i rom og tid.
 • Ha detaljert kunnskap om hvordan de ulike ultralyd avbildningsmetodene fungerer (M-mode, B-mode, fargedoppler, PW Doppler og CW Doppler) og kunne anvende denne basalkunnskapen til å forklare begrensninger og feilkilder ved de ulike metodene.
 • Beskrive sammenhengen mellom det fremstilte ultralydbildet og bakenforliggende fysiolg
 • Analysere eget bildeopptak og forklare årsak til dårlig bildekvalitet og artefakter
 • Beskrive risikofaktorer for pasienter ved brukav ultralyd og redegjøre for hvilke sikkerhetsregler som gjelder.

Ferdigheter:

 • Anvende ultralydscanneren og behandle utstyret på en forsvarlig måte
 • Anvende og forklare de vanligste funksjonene
 • Utøve ergonomisk hensiktsmessig arbeidsteknikk.
 • Kunne utføre og forklare bildeoptimalisering
 • Evaluere egen arbeidsteknikk i forhold til ergonomi

Generell kompetanse:

 • kunne foreta litteratursøk og skrive oppgavebesvarelser i form av rapport etter vitenskapelige retningslinjer

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av en obligatorisk samling på campus i Trondheim, kombinert med nettstudier, webinarer og oppgaver på hjemsted.

Obligatoriske aktiviteter

 • Laboppgaver på fysisk samling
 • Ultralyd fysikk og apparatlære
 • Prober, avbildning og sikkerhet
 • Ergonomi
 • Bildemoder
 • Kvalitetssikring

Mer om vurdering

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter/arbeidskrav som alle må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Laboppgaver på fysisk samling
 • Leksjon 1 - Ultralyd fysikk og apparatlære
 • Leksjon 2 - Prober, avbilding og sikkerhet
 • Leksjon 3 - Ergonomi
 • Leksjon 4 - Bildemoder
 • Leksjon 5 - Kvalitetssikring

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i et kalenderår. Instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak.

Utsatt eksamen avholdes for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
MH - Etter og videreutdanning - Kategori D - Høyere grad - Finansiering 100% institutt (MHEVUDH100)
Ultralyd av hjerte og kar - videreutdanning (FTVIDULTRA)
Ultralyd av muskel og skjelett - videreutdanning (VULTRAMUSK)

Forkunnskapskrav

Helsefaglig BA-grad

Kursmateriell

Anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HRAD8011 15.0 HØST 2020
RAT6013 5.0 HØST 2023
RAT6014 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Radiografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU