Bakgrunn og aktiviteter

Født i NL i 1970, utdanning fra University of Twente, Industrial Engineering (MSc, PhD), jobbet i Twente, flyttet til NTNU i 2004.

Jeg forsker og underviser innenfor områdene innkjøpsledelse, logistikkledelse og verdikjedeledelse, med særlig vekt på problemstillinger knyttet til beslutningsprosesser, organisering, strategi og bærekraft. Jeg bruker i stor grad systemteori og klassisk kybernetikk for å bedre kunne forstå og beskrive hvordan bedrifter og offentlige organisasjoner tar beslutninger knyttet til (bærekraftig) innkjøp og logistikk.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner