Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Boyd, Colin Alexander; Davies, Gareth Thomas; Gjøsteen, Kristian; Raddum, Håvard; Toorani, Mohsen. (2018) Definitions for Plaintext-Existence Hiding in Cloud Storage. ARES'18. Proceedings of The 13th International Conference on Availability, Reliability and Security - Hamburg, Germany — August 27 - 30, 2018.