Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresse og fagprofil: Voksnes vilkår for læring og utdanningspolitikk. Inkludering i arbeidsliv og tilrettelegging av læreprosesser for grupper med spesielle behov. Voksnes motivasjon, rekruttering, deltagelse og utbytte i tilknytning ulike læringsaktiviteter og læringskontekster.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Tønseth, Christin. (2013) Identity capital – a useful competence and expertise with objective and subjective dimensions. I:Transitions and identity in learning life. 2013. ISBN 978-989-97618-0-3.
 • Assarsson Aarsand, Liselott; Håland, Erna; Tønseth, Christin; Tøsse, Sigvart. (2011) Voksne, læring og kompetanse. Gyldendal Akademisk. 2011. ISBN 978-82-05-41680-2.
 • Rismark, Marit; Tønseth, Christin. (2005) Fasetter i voksnes læring. 2005. ISBN 82-8139-003-4.

Del av bok/rapport

 • Tønseth, Christin. (2015) What's in it for me? Dimensions of work related motives in adult learning. Proceedings of the 2nd Teaching & Education Conference, Florence, Italy 16 - 19 September 2015.
 • Tønseth, Christin. (2012) Tid till lärande?. Familjeliv och lärande.
 • Tønseth, Christin. (2011) Identitetskapital som beredskapskompetanse. Voksne, læring og kompetanse.
 • Tønseth, Christin; Tøsse, Sigvart. (2011) Voksne, læring og kompetanse. Voksne, læring og kompetanse.
 • Engesbak, Heidi; Tønseth, Christin. (2008) Is a single political instrument able to maintain the local community, local identity and equality?. Local In Global. Adult Learning and Community Development.
 • Sølvberg, Astrid Margrethe; Rismark, Marit; Tønseth, Christin; Sitter, Silje; Norberg, Perly Folstad. (2005) Å formidle budskap som er utformet av andre. Bruk av tolk ved muntlig prøve. Kommunikasjon på flerfelts veg. Innvandreres møte med norsk trafikkultur.
 • Sølvberg, Astrid Margrethe; Tønseth, Christin; Rismark, Marit; Stenøien, Jorun M; Sitter, Silje. (2005) Læringsmuligheter på glattkjøringsbanen. En studie av innvandrere på sikkerhetskurs for tungbil. Kommunikasjon på flerfelts veg. Innvandreres møte med norsk trafikkultur.
 • Tønseth, Christin. (2005) Kapitalbegrepet som metafor i studie av utbytte av voksenopplæring. Fasetter i voksnes læring.
 • Tønseth, Christin; Rismark, Marit. (2005) Forskningsfeltet voksnes læring. Fasetter i voksnes læring.