Brynjulf Owren

Professor Institutt for matematiske fag
73593518 93021641
Alfred Getz vei 1, Sentralbygg II * 1350

Bakgrunn og aktiviteter

Brynjulf Owren er professor ved Institutt for matematiske fag. Han tilhører forskningsgruppen for Differensiallikninger og numerisk analyse.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner