Bakgrunn og aktiviteter

Kompetanseområder:

Produktutvikling i praksis og Produktutviklingsmetodikk
Lean Produktutvikling
Utvikling av Produkt programmer
Concurrent Engineering
Innovasjon i praksis
Mekatronikk

Forskning:  Mine hovedforskningsinteresser for tiden er knyttet til produktutviklingsmetodikk med fokus på følgende områder:

  • Innovasjon i praksis

Utdanning og Arbeidserfaring: Jeg har fått min dr. grad i Trondheim ved NTH - Norges Tekniske Høgskole, Inst. for Verkstedteknikk etter et Dipl.ing. studium ved RWTH - Aachen, Inst. for Maskinkonstruksjon hvor jeg gjennomførte både prosjekt og masteroppgave ved NTH som utvekslingsstudent. Etter en periode som forsker ved SINTEF fikk jeg en stilling som førsteamanuensis, først ved Inst. for Produkt Design - IPD og senere ved Inst. for Produktutvikling og Materialer - IPM. Ved IPM har jeg vært inst. leder eller nestleder i flere perioder. Nå er jeg på Inst. for Maskinteknikk og Logistikk.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Blankenburg, Detlef; Kristensen, Kjetil; Aasland, Knut Einar; Sivertsen, Ole Ivar. (2013) Virtual Obeya: Collaborative Tools And Approaches To Boost The Use Of Simulators In Concept. Proceedings 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013, May 27th - May 30th, 2013, Ålesund, Norway.
  • Kristensen, Kjetil; Aasland, Knut Einar; Blankenburg, Detlef; Sivertsen, Ole Ivar. (2013) Virtual Obeya: Collaborative Tools and Approaches Addressing Sources of Waste in Lean Engineering. 19th ICE & IEEE-ITMC International Conference Responsible Innovation and Entrepreneurship Book of Abstracts 24-26 June 2013 The Hague, the Netherlands.
  • Aasland, Knut Einar; Blankenburg, Detlef. (2012) An analysis of the uses and properties of the Obeya. Conference proceedings of the 18th International Conference on Engineering, Technology and Innovation.
  • Aasland, Knut Einar; Blankenburg, Detlef. (2012) Interactive Video Teaching of CAD Software. Proceedings of IWAMA 2012 - The Second International Workshop of Advanced Manufacturing and Automation.
  • Aasland, Knut Einar; Blankenburg, Detlef. (2012) Virtualizing the Obeya. Proceedings of The Ninth Norddesign Conference, 2012.