course-details-portlet

YFLT2006 - Lean produksjon og kvalitetsstyring 

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet preseterer Lean-filosofi som et sett med prinsipper som brukes til å etablere effektive prosesser som maksimerer ytelse og verdiskaping for kunden ved minimal bruk av ressurser. Kurset forklarer disse prinsippene uavhengig av prosessenes spesifikke egenskaper. Det gis imidlertid eksempler fra produksjonsprosesser hvor Lean produksjon kommer fra og er forankret.For en Leantransformasjon i form av realisering av disse grunnleggende prinsippene, er noen essensielle verktøy og metoder fra Lean Toolbox og deres anvendelsesområde forklart i dette kurset - her er noen eksempler VSM: Verdistrømkart, TPM: totalt produktivt vedlikehold, 5S, standardisert arbeid, SMED rask omstilling og mer.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten får kunnskap om

 • Lean filosofi, produksjons- og kvalitetsstyring med eksempler tatt direkte fra industri.
 • Lean prinsipper som kompass for kontinuerlig forbedring og forbedringsykluser
  • flyt-prinsippet
  • Pull-prinsippet
  • Takt-prinsippet
  • Nullfeil- prinsippet
 • Lean verktøykasse og dens bruksområdet Verdistrømanalyse, Gembawalk, 7+1 sløsingstyper, Total produktiv vedlikehold (TPV), SMED,
 • Visualle ledelse, Nøkkel-ytelsesindikatorer (KPI), Generell utstyrseffektivitet (OEE), Statistisk prosesskontroll SPC
 • Mulig Tilnærminger for Lean transformasjon

Ferdigheter Kandidaten kan

 • lage verdistrømkart til kritiske prosesser, identifisere sløsing, og hindringer for å skape flyt i produksjonen
 • Identifisere kvalitetsproblemer og eliminere systematisk grunnårsakene
 • planlegge systematisk forbedringsarbeid,
 • Ta beslutninger for statistisk kvalitetskontroll, forebygging av kvalitetsfeil i produksjonssystemet
 • Etablere sytem for visuell ledelse og dens implementering, sette opp et system for daglig oppfølging og operatørsinvolvering i fabrikk
 • Være i stand til å forstå de nye utviklingene innenfor Industri 4.0 og digital muligheter med tanke på lean transformasjon.

Generell kompetanse Kandidaten skal ha

 • Generell kompetanse innen produksjon og kvalitetssikring
 • Generell forståelse for ytelsesmålinger og visualisering
 • Kompetanse i systematisk problemløsning
 • bidra til kunnskapsformidling gjennom tverrfaglig teamarbeid.
 • Erfaring med å lage og anvende beste praksis i (produksjons-) prosesser samt opprettelse og bruk av standarder

Læringsformer og aktiviteter

 • Emnet omfatter undervisning på samlinger samt vektlegging av arbeidskrav/øvinger mellom samlingene. Arbeidsformene varierer og kan inkludere forelesninger, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner, Lean spill osv
 • Kurset kan bli gitt som ledet selvstudium dersom det er mindre enn 6 oppmeldte studenter

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvingene mellom samlinger
 • 80 % oppmøte i undervisningen. 

Mer om vurdering

Minimum 80 % oppmøte i undervisningen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved aktuelt studieprogram (BYRK) ved NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
YFL2227 5.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
12.12.2022

Innlevering
12.12.2022


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU