course-details-portlet

YFLT2006 - Lean produksjon og kvalitetsstyring 

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet presenterer Lean som en filosofi, et sett med prinsipper og et sett med praksiser som brukes til å etablere effektive prosesser som maksimerer ytelse og verdiskaping for kunden ved minimal bruk av ressurser. Kurset forklarer disse uavhengig av prosessenes spesifikke egenskaper. For en omvandling i til Lean i form av realisering av disse grunnleggende prinsippene og praksisene, er noen essensielle verktøy og metoder fra Lean verktøykasse og deres anvendelsesområde forklart.

Læringsutbytte

Kunnskap om:

 • Lean filosofi, prinsipper og praksiser og deres påvirkning på produksjons- og kvalitetsstyring
 • Lean som en kompass for kontinuerlig forbedring og forbedringsykluser
 • Lean verktøykasse og noen av anvendelsene

Ferdigheter for å:

 • lage verdistrømkart til kritiske prosesser, identifisere sløsing, og hindringer for å skape flyt i produksjonen
 • Identifisere kvalitetsproblemer og eliminere systematisk grunnårsakene
 • planlegge systematisk forbedringsarbeid
 • etablere systemer for visuell styring og implementering

Generell kompetanse om og forståelse for:

 • produksjon og kvalitetssikring
 • systematisk problemløsning
 • bidrag til og formidling av kunnskaps om Lean gjennom tverrfaglig teamarbeid
 • å lage og anvende beste praksiser

Læringsformer og aktiviteter

 • Emnet omfatter undervisning på samlinger samt vektlegging av arbeidskrav/øvinger mellom og under samlingene. Arbeidsformene varierer og kan inkludere forelesninger, arbeid i grupper, diskusjoner og presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvingene mellom samlinger
 • 80 % oppmøte i undervisningen. 

Mer om vurdering

Minimum 80 % oppmøte i undervisningen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved aktuelt studieprogram (BYRK) ved NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
YFL2227 5.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
12.12.2023

Innlevering
12.12.2023


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
07.06.2024

Innlevering
07.06.2024


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU