course-details-portlet

YFLF2003 - Innovasjon og entreprenørskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Dette kurset gir et fundament for å jobbe med innovasjon og entreprenørskap. Kurset tar utgangspunkt i en rekke grunnleggende innovasjonsverktøy. Sentralt i kurset er innsikt i kundens/brukerens behov. Faglige temaer er avdekking av behov, kreative prosesser, forretningsmodeller, forankring, kommunikasjon, innovasjonsteam og ildsjelens betydning. Kurset gir grunnlag for å kunne utvikle undervisning tilpasset ulike grupper fra trinn 8-13 og deres læreplanmål.

Læringsutbytte

Kunnskap om:

 • innovasjon og grunnleggende innovasjonsverktøy
 • og oversikt over relevante læreplaner som kan sees i sammenheng med innovasjon og entreprenørskap for trinn 8-13

Ferdigheter for å:

 • avdekke og tolke kundebehov og omsette disse ved hjelp av kreative verktøy til forretningsmodeller
 • kritisk, kreativt og systematisk utvikle innovative og smarte løsninger for å kunne realisere forretningsmodeller og dekke kundebehov
 • gjennomføre, presentere og evaluere et helhetlig innovasjonsprosjekt i samarbeid med andre
 • videreformidle relevant teori innenfor innovasjon og entreprenørskap samt sammenhengen mellom teori og praksis
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere undervisning for ulike grupper i innovasjon og entreprenørskap
 • utvikle, gjennomføre og evaluere samarbeid med eksterne relevante aktører og kjenne til ulike måter å bruke eksterne læringsarenaer på

Generell kompetanse om:

 • å legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • å formidle fagstoff skriftlig og muntlig også ved hjelp av digitale verktøy
 • å anvende sine yrkesfaglige, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper

Læringsformer og aktiviteter

Emne omfatter undervisning på samlinger og arbeid med en gjennomgående prosjektoppgave på og mellom samlingene. Arbeidsformene veksler og kan inkludere forelesninger, arbeid i grupper, diskusjoner, presentasjoner osv.

Obligatoriske aktiviteter

 • 2 godkjente delinnleveringer av prosjektoppgaven
 • 80% Fremmøte

Mer om vurdering

Minimum 80 % oppmøte i undervisningen

2 godkjente obligatoriske delinnleveringer av prosjektoppgaven

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Yrkesfaglærerutdanning (BYRK)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved aktuelt studieprogram (BYRK) ved NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LYFT3003 12.5 HØST 2019
YFL4303 2.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
11.12.2023


15:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU