Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Solemslie, Bjørn Winther; Dahlhaug, Ole Gunnar; Nielsen, Torbjørn Kristian. (2016) Experimental methods and design of a Pelton bucket. 2016. ISBN 978-82-326-0860-7. Doktoravhandlinger ved NTNU (2016:01).