course-details-portlet

FI3107 - Bioteknologi og etikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gjennomgår den etiske debatten angående sentrale forsknings- og anvendelsesområder for moderne bioteknologi i vid forstand. Dette gjøres ved å diskutere bioteknologi i lys av relevante etiske teorier, grunnsyn og sentrale historiske utviklingslinjer og eksempler. I kurset vil en gå gjennom aktuelle debatter, eksempelvis angående assistert befruktning, forskning på dyr, organdonasjon, genetisk forbedring, gentesting, biobankforskning, selektiv abort og aktiv dødshjelp. Sentralt står også risiko- og "føre-var"-tilnærminger ved anvendelse av bioteknologi i jordbruk og oppdrettsnæring.

Læringsutbytte

Studentene skal ha oversikt over de viktigste etiske problemstillingene i forbindelse med utvikling og bruk av moderne bioteknologi. De skal kunne analysere disse problemene og kunne reflektere, muntlig og skriftlig, over hvordan slike problemer kan og bør håndteres.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, plenumsdiskusjoner, gruppearbeid.

For å gå opp til eksamen kreves det godkjent studentfremlegg samt oppmøte på 80 %.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte på 80 %
  • Studentfremlegg

Mer om vurdering

Om prosjektoppgaven:
Tema og problemstilling skal være godkjent av foreleserne.
Oppgaven skal tilsvare ca 12 sider (4800 ord) med Times New Roman størrelse 12 og 1,5 i linjeavstand.
Oppgaven skal være basert på selvvalgt pensum (100-150 sider), i tillegg til 200 sider obligatorisk pensum. Oppgaven skal være argumentativ. Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filosofi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 30.11.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU