Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver: 

• forskningsformidling

• journalistiske artikler til Tidsskrift for omsorgsforskning, omsorgsforskning.no og til Senterets sosiale medier

• lederstøtte i kommunikasjonsarbeidet