Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver: 

• forskningsformidling ved Institutt for helsevitenskap og Senter for omsorgsforskning.

• skrivekurs

• nyhetsartikler til Tidsskrift for omsorgsforskning, omsorgsforskning.no og til SoMe.

• lederstøtte i kommunikasjonsarbeidet