Bakgrunn og aktiviteter

Berit Bungum er ansatt ved Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi. Skolelaboratoriet er et bindeledd mellom realfagene ved NTNU og skolen.

 

Forskning

Forskningsprosjekter retter seg mot studenters motivasjon for studier i naturvitenskapene, illustrasjoner i fysikkbøker i et historisk perspektiv, undervisning i teknologi og design i grunnskolen, og undervisning i moderne fysikk i videregående skole i prosjektet ReleKvant i samarbeid med Universitetet i Oslo og Naturfagsenteret.

Mer om ReleKvant.

 

Undervisning

Undervisning er knyttet til kompetanseheving for lærere i naturfag, fysikk og teknologi, samt veiledning av master og PhD-studenter.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 • Angell, Carl; Bungum, Berit; Henriksen, Ellen Karoline; Kolstø, Stein Dankert; Persson, Rolf Jonas; Renstrøm, Reidun. (2011) Fysikkdidaktikk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2011. ISBN 978-82-7634-878-1.
 • Bungum, Berit. (2011) In Memorial: Phil Scott 1953-2011. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education. vol. 7 (2).

2010

2009

2008

 • Bungum, Berit. (2008) Hva hadde Arkimedes i badekaret å bestille? Gjenskap eksperimentet for å avsløre den uærlige gullsmeden. Naturfag.
 • Bungum, Berit. (2008) Images of physics: an explorative study of the changing character of visual images in Norwegian physics textbooks. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education. vol. 4 (2).
 • Spilde, Ingrid; Christensen, Arnfinn; Bungum, Berit. (2008) GAIA 7. Naturfag for barnetrinnet. Elevbok. 2008. ISBN 978-82-05-38202-2.

2007

 • Bungum, Berit. (2007) Mekanisk teater. Naturfag.
 • Bungum, Berit. (2007) Teknologi og forskningslære: "Den unge skipsdesigneren" som prosjekt. Naturfag.
 • Rødseth, Silje; Bungum, Berit. (2007) Hvem er fysikkstudenten?. Fra Fysikkens Verden.

2006

2004

 • Bungum, Berit. (2004) Teknologi og Design i norsk skole: Faget som "ikke ble". Norsk pedagogisk tidsskrift. vol. 5.
 • Bungum, Berit. (2004) Teknologi og Design som fagområde i grunnskolen: Eksempler på innhold og arbeidsmåter. Faglig-pedagogisk dag 2004 . Universitetet i Oslo; Oslo. 2004-01-05 - 2004-01-05.
 • Kolstø, Stein Dankert; Bungum, Berit; Arnesen, Erik; Isnes, Anders; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Tonning, Anne Sissel; Ulvik, Marit. (2004) Science students' critical examination of scientific information related to socioscientific issues. NARST Conference, 2004 ; Vancouver. 2004-04-01 - 2004-04-03.

2003

 • Jorde, Doris; Bungum, Berit. (2003) Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling. Gyldendal Akademisk. 2003. ISBN 82-05-31477-2.
 • Rossing, Nils Kristian; Stefansson, Thórarinn; Bungum, Berit. (2003) Elektronikk for skolen. 2003. ISBN 82-7923026-2.
 • Bungum, Berit. (2003) Teknologi - naturvitenskapens uekte barn? En slektsgranskning med undervisningsmessige konsekvenser. Naturfagdidaktikk. Perspektiver Forskning Utvikling.