Bakgrunn og aktiviteter

Berit Bungum er ansatt ved Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi. Skolelaboratoriet er et bindeledd mellom realfagene ved NTNU og skolen.

 

Forskning

Forskningsprosjekter retter seg mot studenters motivasjon for studier i naturvitenskapene, illustrasjoner i fysikkbøker i et historisk perspektiv, undervisning i teknologi og design i grunnskolen, og undervisning i moderne fysikk i videregående skole i prosjektet ReleKvant i samarbeid med Universitetet i Oslo og Naturfagsenteret.

Mer om ReleKvant.

 

Undervisning

Undervisning er knyttet til kompetanseheving for lærere i naturfag, fysikk og teknologi, samt veiledning av master og PhD-studenter.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2008

  • Bungum, Berit. (2008) Images of physics: an explorative study of the changing character of visual images in Norwegian physics textbooks. Nordic Studies in Science Education. vol. 4 (2).