Bakgrunn og aktiviteter

Berit Bungum er Professor ved Skolelaboratoriet for matematikk, naturfag og teknologi. Skolelaboratoriet er et bindeledd mellom realfagene ved NTNU og skolen.

 

Forskning

Forskningsprosjekter retter seg mot undervisning i realfag i grunnskole og videregående skole.  Jeg er prosjektleder for Innovasjonsprosjektet KreTek - Kreativ teknologi og samskaping på ungdomstrinnet, som er et samarbeid mellom NTNU og Trondheim Kommune. I samarbeid med Universitetet i Oslo og Naturfagsenteret har jeg også arbeidet i prosjektet ReleKvant, som gjør forskning og utvikling innen elevers læring av kvantefysikk og relativitetsteori i videregående skole.

Mer om KreTek

Mer om ReleKvant.

 

Undervisning

Undervisning er knyttet til kompetanseheving for lærere i naturfag, fysikk og teknologi, samt veiledning av master og PhD-studenter.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009