Bakgrunn og aktiviteter

Associate Professor in (Neural) Data Science at the Department of Mathematical Sciences

Former positions:
PhD and Postdoc at the Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU
MS in Computational Engineering, Purdue University
BS in Applied Mathematics, University of Connecticut
Computational Methods Engineer, Pratt & Whitney, UTC

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner