Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er hjerneforsker og professor i nevropsykologi ved NTNU. I tillegg er jeg professor II i utviklingspsykologi ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

Doktorgraden min i eksperimentell psykologi har jeg fra Universitetet i Edinburgh i Skottland, der jeg disputerte i 1992.

For tiden underviser jeg i biologisk psykologi og utviklingspsykologi fra bachelor til PhD-nivå, med hovedvekt innenfor Master i Læring. Jeg veileder gjerne masterstudenter og stipendiater med interesse for kvantitativ hjerneforskning fra et økologisk nevrovitenskapelig perspektiv. 

Sammen med min mann, professor i kognitiv psykologi Ruud van der Weel, leder jeg Nevrovitenskapelig utviklingslaboratorium (Nu-Lab) på Dragvoll. Her forsker vi på utvikling fra et livsløpsperspektiv. Ved å få innsikt i de underliggende prinsippene som styrer utvikling, læring og kognitiv aldring håper vi på sikt å kunne fremme læring og forebygge vansker, særlig hos de aller minste barna mellom 0-3 år med sine raskt voksende hjerner som viser mye plastisitet og stort potensiale for læring. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner