Audrey van der Meer

Professor Institutt for psykologi
73550249
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 12 * 455A

Bakgrunn og aktiviteter

Hjerneforsker og professor i nevropsykologi ved NTNU.

Brain researcher and professor of developmental neuropsychology at NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Van der Meer, Audrey. (2013) Tidlig utvikling hos de minste barn i alderen 0-1 år. Barnas Barnehage 3: Kroppslighet i Barnehagen - Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (2. utgave).
  • Van der Meer, Audrey; van der Weel, Frederikus. (2011) Auditory guided arm and whole body movements in young infants. Advances in Sound Localization.
  • Weel, Frederikus van der; Craig, Cathy M.; van der Meer, Audrey. (2007) The rate of change of tau. Closing the Gap: The Scientific Writings of David N. Lee.
  • van der Meer, Audrey; Weel, Frederikus van der. (2005) The continuous development of arm movements in neonates. Bilateral Spastic Cerebral Palsy: The structure underlying functions and the evidence based rehabilitation.
  • van der Meer, Audrey; Weel, Frederikus van der. (1995) Move yourself, baby! Perceptuo-motor development from a continuous perspective. The self in infancy: Theory and research.