Bakgrunn og aktiviteter

Hjerneforsker og professor i nevropsykologi ved NTNU.

Brain researcher and professor of developmental neuropsychology at NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner