PSY8005 - Human psykofysiologi: Høy-tetthets EEG analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

"Event-related potensials" (ERPs) og tid-frekvensanalyser kombinert med klyngeteknikker som prinsipielle og selvstendige komponentanalyser (PCA/ICA) vil bli undervist og praktisert i kurset.
Høy-tetthets EEG opptak byr ofte på utfordrende analyser utover konvensjonell ERP analyse, som vanligvis er basert på et lite antall kanaler og fokuserer på å identifisere forskjeller mellom betingelser i visse tidsvinduer. Selv om denne metoden kan brukes på høy-tetthets data, drar den ikke full nytte av den rom/tid-informasjonen som er til stede i datamaterialet. En måte å analysere slike elektriske opptak er basert på antagelsen om at EEG-signaler kan tolkes som en blanding av aktiviteten til en rekke underliggende kilder i hjernen. Kildeanalyse består av å identifisere ulike kilder i hjernen, der hver kilde er beskrevet i form av et varierende aktivitetsforløp og en jevn distribusjon over hele hodebunnen. Med andre ord kan en statistisk uavhengig kilde framstå både som et tidsmessig uforanderlig hodebunn-overflatekart og et tidsforløp av styrken i det spatiale kartet som er et uttrykk for den samlede EEG på det tidspunktet. Videre vil en blind (upartisk) separasjon av kilder i form av PCA og ICA bli brukt, noe som tillater oss å få frem mer generelle strukturer av hjerneaktivitet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten...
- har kunnskap til å utføre en tradisjonell ERP/VEP-komponent analyse og kartlegge resultatet i en 3D hodemodell.
- har kunnskap til å gjenkjenne vanlige EEG artefakter forårsaket av bevegelser som øyeblunk,sammentrekninger av ansiktsmuskulaturen og hodebevegelser.

Ferdigheter:
Kandidaten...
- har ferdighet til å samle inn elektroencefalogram (EEG) signaler fra hjernen.
- har ferdighet til å utføre en kildeanalyse som inkluderer enkelt og dobbelt kildedipolmontering.

Generell kompetanse
Kandidaten...
- vil være i stand til å samregistrere kildemodellering med fMRI ved hjelp av individuell anatomi.
- har kompetanse til å teste en eksperimentell hypotese om det visuelle systemet hos mennesker.
- kan presentere sine funn i en vitenskapelig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (16 timer), seminarer (16 timer), opplæringsøvelser (16 timer) og formidling av forskningsresultater i en vitenskapelig rapport vil være sentrale aktiviteter under kurset. Kurset vil kun kjøres med minimum fem ph.d.-kandidater og maksimum ti kandidater. Emnet vil bli organisert som et intensivt kurs bestående av ni virkedager fordelt over to uker.

Obligatoriske aktiviteter

  • Labøvelser

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i et av de aktuelle fagområder. Interesserte mastergradsstudenter med relevant bakgrunn vil bli vurdert på individuelt grunnlag. Ph.d.-kandidater rangeres først ved opptak.

Kursmateriell

Ulike øvelser samt øvelsesdata vil bli stilt til rådighet under kurset.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Rapport 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.