course-details-portlet

PSY8005 - Human psykofysiologi: Høy-tetthets EEG analyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100

Faglig innhold

"Event-related potensials" (ERPs) og tid-frekvensanalyser kombinert med klyngeteknikker som prinsipielle og selvstendige komponentanalyser (PCA/ICA) vil bli undervist og praktisert i kurset. Høy-tetthets EEG opptak byr ofte på utfordrende analyser utover konvensjonell ERP analyse, som vanligvis er basert på et lite antall kanaler og fokuserer på å identifisere forskjeller mellom betingelser i visse tidsvinduer. Selv om denne metoden kan brukes på høy-tetthets data, drar den ikke full nytte av den rom/tid-informasjonen som er til stede i datamaterialet. En måte å analysere slike elektriske opptak er basert på antagelsen om at EEG-signaler kan tolkes som en blanding av aktiviteten til en rekke underliggende kilder i hjernen. Kildeanalyse består av å identifisere ulike kilder i hjernen, der hver kilde er beskrevet i form av et varierende aktivitetsforløp og en jevn distribusjon over hele hodebunnen. Med andre ord kan en statistisk uavhengig kilde framstå både som et tidsmessig uforanderlig hodebunn-overflatekart og et tidsforløp av styrken i det spatiale kartet som er et uttrykk for den samlede EEG på det tidspunktet. Videre vil en blind (upartisk) separasjon av kilder i form av PCA og ICA bli brukt, noe som tillater oss å få frem mer generelle strukturer av hjerneaktivitet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten...

 • har kunnskap til å utføre en tradisjonell ERP/VEP-komponent analyse og kartlegge resultatet i en 3D hodemodell.
 • har kunnskap til å gjenkjenne vanlige EEG artefakter forårsaket av bevegelser som øyeblunk,sammentrekninger av ansiktsmuskulaturen og hodebevegelser.

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • har ferdighet til å samle inn elektroencefalogram (EEG) signaler fra hjernen.
 • har ferdighet til å utføre en kildeanalyse som inkluderer enkelt og dobbelt kildedipolmontering.

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • vil være i stand til å samregistrere kildemodellering med fMRI ved hjelp av individuell anatomi.
 • har kompetanse til å teste en eksperimentell hypotese om det visuelle systemet hos mennesker.
 • kan presentere sine funn i en vitenskapelig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (16 timer), seminarer (16 timer), opplæringsøvelser (16 timer) og formidling av forskningsresultater i en vitenskapelig rapport vil være sentrale aktiviteter under kurset. Kurset vil kun kjøres med minimum 5 ph.d.-kandidater og maksimum 15 kandidater. Emnet vil bli organisert som et intensivt kurs bestående av ni virkedager fordelt over to uker. Interesserte mastergradsstudenter med relevant bakgrunn vil bli vurdert på individuelt grunnlag. Ph.d.-kandidater rangeres først ved opptak.

Obligatoriske aktiviteter

 • Labøvelser

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i et av de aktuelle fagområder. Interesserte mastergradsstudenter med relevant bakgrunn vil bli vurdert på individuelt grunnlag. Ph.d.-kandidater rangeres først ved opptak.

Kursmateriell

Ulike øvelser samt øvelsesdata vil bli stilt til rådighet under kurset.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Klinisk medisin
 • Nevrovitenskap
 • Medisinsk teknologi
 • Biofysikk og medisinsk teknologi
 • Bevegelsesvitenskap
 • Biologi
 • Informatikk
 • Medisin
 • Psykologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU