Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Li, Guoyuan; Zhang, Houxiang; Kawan, Bikram; Wang, Hao; Osen, Ottar; Styve, Arne. (2016) Analysis and Modeling of Sensor Data for Ship Motion Predicition. OCEANS 2016 Shanghai - MTS/IEEE.
  • Strazdins, Girts; Komandur, Sashidharan; Styve, Arne. (2013) Kinect-based systems for maritime operation simulators?. Proceedings 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013, May 27th - May 30th, 2013, Ålesund, Norway.
  • Rekdalsbakken, Webjørn; Styve, Arne. (2008) Simulation of intelligent ship autopilots. ECMS 2008 : 22nd European Conference on Modelling and Simulation.