Bakgrunn og aktiviteter

Arne er utdannet Sivilingeniør ved University of Newcastle upon Tyne innen Mikroelektronikk og Programvareutvikling. Arne har mer enn 20 års erfaring fra norsk IT-industri fra brannvarslingssystemer og digital TV distribusjon til utvikling av kommando kontroll informasjons system (KKIS) for det norske forsvar. Siden 2006 var han med å utvikle avanserte simulatorer for samhandlingstrening innen offshore (ankerhåndtering m.m.) og var med å etablere Offshor Simualtor Centre (OSC AS).

Undervisning

  • Mikrokontrollere
  • Introduksjon til bjektorientert programmering og systemutvikling (Bachelor)
  • Iintroduksjon til simulering og visualisering (Master)

Teknisk/Pedagogisk kompetanse

Agile utviklingsmetoder som SCRUM og Kanban, samt standarder som UML, SDL, RUP m.m. Datakommunikasjon og internett protokoller. Simulator teknologier og avanserte visualiseringsløsninger.

Innen pedagogikk har Arne jobbet mye med digital eksamen, constructive alignment, og studentaktive læringsformer.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

2017

2016

2013

  • Strazdins, Girts; Komandur, Sashidharan; Styve, Arne. (2013) Kinect-based systems for maritime operation simulators?. Proceedings 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013, May 27th - May 30th, 2013, Ålesund, Norway.

2008

  • Rekdalsbakken, Webjørn; Styve, Arne. (2008) Simulation of intelligent ship autopilots. ECMS 2008 : 22nd European Conference on Modelling and Simulation.