course-details-portlet

IDATG2003 - Programmering 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Dette emnet skal dekke følgende tema:

 • Byggesystemer
 • Arv og polymorfi
 • GUI
 • Datafiler og serialisering
 • Unntakshåndtering
 • Designmønster

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • kunne forklare hvordan arv og polymorfi bidrar til generalisering av problemløsning
 • kunne modellere klassediagram som består av flere klasser med aggregering, komposisjon og generalisering gitt en problemstilling
 • kunne vise hvordan referanser og objekter henger sammen i et gitt program
 • kjenne til sentrale begreper innen objektorientert og funksjonell programmering og kan gjøre rede for disse

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • kunne bruke arv og polymorfi for å lage fleksible, utvidbare og bærekraftige løsninger
 • kunne bruke og forstå API-dokumentasjonen til å finne informasjon om klasser og metoder (D)
 • kunne bruke ferdige metoder i API-et til sortering og søking i tabeller og i lister
 • kunne programmere en objektorientert løsning gitt klassediagram som består av flere klasser med aggregering, komposisjon og generalisering
 • kunne benytte profesjonelle verktøy for programvareutvikling, inkludert KI-baserte verktøy, på en kritisk og reflektert måte.

Kandidaten kan lage program:

 • med delegering av oppgaver mellom objekter og der arv og polymorfi benyttes
 • med enkle grafiske brukergrensesnitt

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • kunne anvende objektorientert tankegang til å analysere og løse problemer
 • kunne anvende elementer fra funksjonell programmering

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/workshops og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår et programmeringsprosjekt og en rapport. Det gis tilbakemeldinger i løpet av semesteret på innholdet i mappen.

Ved frivillig gjentak, stryk eller gyldig fravær, må hele mappen tas på nytt i semestester med undervisning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Data - Ingeniørfag (BIDATA)

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDATT2003 7.5 HØST 2023
IDATA2003 7.5 HØST 2023
IDATA2001 7.5 HØST 2023
IDATG2001 7.5 HØST 2023
IDATT2001 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informatikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU