Bakgrunn og aktiviteter

Underviser i Matematikk. Forkurs-, ingeniør- og nautikkmatematikk.

Kontaktperson ENT3R Ålesund.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner