TR100310 - Matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer C

Faglig innhold

Tallregning: Regnerekkefølge, brøkregning, potenser, røtter, negative tall, parenteser.

Algebra: Kvadratsetningene, faktorisering, rasjonale uttrykk, forkorting, ligninger, ulikheter

Funksjoner: Funksjonsbegrepet, andregradsfunksjonen, nullpunkter og faktorisering

Trigonometri: Trigonometriske funksjoner, absolutt vinkelmål, buelengde, sirkelsektor, sinussetningen, cosinussetningen, sum og differanse av vinkler, doble vinkler

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Ha god kunnskap om emnene spesifisert under overskrifta "Faglig innhold".


Læringsutbytte - Ferdigheter:
Kunne prioriteringsrekkefølgen for regnetegnene (pluss, minus, multiplikasjon, divisjon, eksponenter)
Kunne regnereglene for brøker, forkorting og utviding av brøker
Kunne regnereglene for potenser og røtter
Kunne bruke kvadratsetningene til faktorisering og til å lage fullstendige kvadrat
Kunne regne med lineære funksjoner og andregradsfunksjoner og bestemme nullpunktene til disse
Kunne løse rasjonale ligninger
Kunne definisjonene av sinus, cosinus og tangens i en rettvinklet trekant
Kunne regne ut buelengde og sirkelsektor
Kunne utføre trekantberegninger ved hjelp av sinussetningen og cosinussetningen
Kunne bruke formlene for sum og differanse av vinkler og for doble vinkler i beregninger


Læringsutbytte - Kompetanse:
Kunne anvende matematiske metoder innen andre fag i nautisk utdanning
Ha et matematisk grunnlag for videre utdanning og livslang læring innen nautiske fag

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesninger med innlagte øvinger       

Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatoriske regneøvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers individuell skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Kursmateriell

Tillegg:
Oldervoll,Orskaug,Vaaje,Svorstøl,Hals: Sinus Matematikk Forkurs,grunnbok, Cappelen Damm (2016), ISBN: 978-82-02-50905-7
Oldervoll,Orskaug,Vaaje,Svorstøl,Hals: coSinus Matematikk Forkurs,oppgavesamling Cappelen Damm (2016), ISBN: 978-82-02-50907-1

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 06.09.2017 12:30 G239-225-FY , G331
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 C 30.11.2017 09:00 Gymsal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.