course-details-portlet

TR100310 - Matematikk 1N

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer C

Faglig innhold

Tallregning: Regnerekkefølge, brøkregning, potenser, røtter, negative tall, parenteser.Algebra: Kvadratsetningene, faktorisering, rasjonale uttrykk, forkorting, ligninger, ulikheterFunksjoner: Funksjonsbegrepet, andregradsfunksjonen, nullpunkter og faktoriseringTrigonometri: Trigonometriske funksjoner, absolutt vinkelmål, buelengde, sirkelsektor, sinussetningen, cosinussetningen, sum og differanse av vinkler, doble vinkler

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap: Ha god kunnskap om emnene spesifisert under overskrifta "Faglig innhold". Læringsutbytte - Ferdigheter: Kunne prioriteringsrekkefølgen for regnetegnene (pluss, minus, multiplikasjon, divisjon, eksponenter) Kunne regnereglene for brøker, forkorting og utviding av brøker Kunne regnereglene for potenser og røtter Kunne bruke kvadratsetningene til faktorisering og til å lage fullstendige kvadrat Kunne regne med lineære funksjoner og andregradsfunksjoner og bestemme nullpunktene til disse Kunne løse rasjonale ligninger Kunne definisjonene av sinus, cosinus og tangens i en rettvinklet trekant Kunne regne ut buelengde og sirkelsektor Kunne utføre trekantberegninger ved hjelp av sinussetningen og cosinussetningen Kunne bruke formlene for sum og differanse av vinkler og for doble vinkler i beregninger Læringsutbytte - Kompetanse: Kunne anvende matematiske metoder innen andre fag i nautisk utdanning Ha et matematisk grunnlag for videre utdanning og livslang læring innen nautiske fag

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: Forelesninger med innlagte øvinger

Obligatoriske arbeidskrav: Obligatoriske regneøvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Digitale regneøvinger

Mer om vurdering

3 timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamen: September

Utsatt eksamen: November/Desember

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Kursmateriell

Sinus Forkurs Grunnbok (2022)

For ingeniørerutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag

Tore Oldervoll, Otto Svorstøl og Robin Bjørnetun Jacobsen

Forlag: Cappelen Damm

ISBN: 9788202753023

Sinus Forkurs Oppgavesamling (2022)

For ingeniørerutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag

Tore Oldervoll, Otto Svorstøl og Robin Bjørnetun Jacobsen

Forlag: Cappelen Damm

ISBN: 9788202753030

Aktiv formelsamling i matematikk - for videregående skole - 1P, 1T, 2P, 2T, R1, S1, R2, S2, X

Tore Andersen

Forlag: Fagbokforlaget

ISBN: 9788245008753

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 06.09.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G132 Gnisten/Fagskolen 43
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 14.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
C226 Ankeret/Hovedbygget 20
C215 Ankeret/Hovedbygget 0
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU