course-details-portlet

TR100310 - Matematikk 1N

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer C

Faglig innhold

Tallregning: Regnerekkefølge, brøkregning, potenser, røtter, negative tall, parenteser.

Algebra: Kvadratsetningene, faktorisering, rasjonale uttrykk, forkorting, ligninger, ulikheter

Funksjoner: Funksjonsbegrepet, andregradsfunksjonen, nullpunkter og faktorisering

Trigonometri: Trigonometriske funksjoner, absolutt vinkelmål, buelengde, sirkelsektor, sinussetningen, cosinussetningen, sum og differanse av vinkler, doble vinkler

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Ha god kunnskap om emnene spesifisert under overskrifta "Faglig innhold".


Læringsutbytte - Ferdigheter:
Kunne prioriteringsrekkefølgen for regnetegnene (pluss, minus, multiplikasjon, divisjon, eksponenter)
Kunne regnereglene for brøker, forkorting og utviding av brøker
Kunne regnereglene for potenser og røtter
Kunne bruke kvadratsetningene til faktorisering og til å lage fullstendige kvadrat
Kunne regne med lineære funksjoner og andregradsfunksjoner og bestemme nullpunktene til disse
Kunne løse rasjonale ligninger
Kunne definisjonene av sinus, cosinus og tangens i en rettvinklet trekant
Kunne regne ut buelengde og sirkelsektor
Kunne utføre trekantberegninger ved hjelp av sinussetningen og cosinussetningen
Kunne bruke formlene for sum og differanse av vinkler og for doble vinkler i beregninger


Læringsutbytte - Kompetanse:
Kunne anvende matematiske metoder innen andre fag i nautisk utdanning
Ha et matematisk grunnlag for videre utdanning og livslang læring innen nautiske fag

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesninger med innlagte øvinger       

Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatoriske regneøvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

3 timers individuell skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Kursmateriell

Tillegg:
Oldervoll,Orskaug,Vaaje,Svorstøl,Hals: Sinus Matematikk Forkurs,grunnbok, Cappelen Damm (2016), ISBN: 978-82-02-50905-7
Oldervoll,Orskaug,Vaaje,Svorstøl,Hals: coSinus Matematikk Forkurs,oppgavesamling Cappelen Damm (2016), ISBN: 978-82-02-50907-1

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 08.09.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
G326 Gnisten/Fagskolen 38

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 08.12.2020

Innlevering 08.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU